Nieuwsbrief 30 – 20 augustus 2011

20 augustus 2011

Zaterdagochtend 3 september a.s.:
officiële presentatie boek ‘De orgelmakers Loret en hun orgels in Nederland’

Met trots kan de Brabantse Orgelfederatie haar eerste boek presenteren: ‘De orgelmakers Loret en hun orgels in Nederland’. Een 224 pagina’s tellend document verfraaid met veel foto’s.
Naast beschrijvingen van het leven en de opvattingen van François Loret, de werkwijze en zijn werklijst, zijn alle nog aanwezige orgels van de hand van Loret in Nederland uitgebreid gedocumenteerd. Daarbij zijn in het boek twee cd’s opgenomen, waarop een vijftal Brabantse toporganisten een achttal Brabantse Loret-orgels bespeelt.
Bij de officiële presentatie zullen alle medewerkende auteurs en organisten nadrukkelijk in het zonnetje gezet worden, terwijl wij ook onze sponsoren zullen bedanken en uiteraard de intekenaren en afnemers van dit prachtige boek.
Deze presentatie vindt plaats op zaterdagmorgen 3 september a.s. om 11.00 uur in de Heuvelkerk in Tilburg; ontvangst vanaf 10.30 uur.
Bij de presentatie zal het prachtig gerestaureerde Loret-orgel worden bespeeld door de vaste organist Rob Nederlof en de (gast-)organist Ad van Sleuwen.
Uiteraard is die ochtend het boek ook verkrijgbaar voor de prijs van 24,95. Ook andere verenigingsuitgaven, zoals de recente dubbel-cd ‘Midden- en Oost-Brabantse orgels’, zullen na deze bijeenkomst verkrijgbaar zijn. De toegang is uiteraard gratis.

Nieuwe boekuitgave van Kees van Houten
‘Die Kunst der Fuge
Johann Sebastian Bach,
een pythagoreïsch raadsel’
Contrapunctus 14, de “onvoltooide fuga”,
reconstructie en voltooiing

Het boek bestaat uit een partituur van de onvoltooide fuga, in een versie die door de schrijver is voltooid.
Als inleiding op deze partituur zijn een zevental hoofdstukken bijgevoegd (ongeveer 90 pagina’s) waarin het hoe en waarom van deze voltooiing uitgebreid wordt toegelicht. Bij het boek wordt een CD ingesloten waarop de voltooide versie op twee manieren wordt uitgevoerd: een ensemble-versie door het Combattimento Consort Amsterdam o.l.v. Jan Willem de Vriend en een clavecimbel-versie door Ruud
Huijbregts. In het boek komt het fenomeen “raadsel” uitgebreid aan de orde, als belangrijk element in de filosofie van de mysterieschool van Pythagoras.
Het boek zal door Kees van Houten worden gepresenteerd op zaterdag 24 september a.s. om 14.00 uur in de St. Cathrienkerk in Eindhoven. Als afsluiting van deze presentatie zal de gehele Kunst der Fuge worden uitgevoerd op orgel en clavecimbel door Ruud Huijbregts en Norbert Bartelsman. Toegang vrij.
U kunt vóór 24 september intekenen op deze nieuwe uitgave (boek, partituur en CD) door overmaking van € 20,- + € 3,50 verzendkosten op postgiro 1511142 van
Kees van Houten
Stapelen 64
5281 EJ Boxtel
onder vermelding van uw postadresgegevens.

Organist Ludo Geloen stelt zich voor.
Ik ben organist te Ieper en stel mij graag kandidaat voor het geven van een orgelconcert in Noord-Brabant bij een van uw orgelkringen. In het verleden concerteerde ik als organist en beiaardier over gans Europa. Op mijn repertorium staan zowel stukken uit de barok, de romantische periode als hedendaags werk. Ik ben componist met reeds een 90-tal werken op mijn opuslijst. Als improvisator speelde ik reeds een 30-tal improvisatieconcerten. Met sopraan Barbara Vandendriessche vorm ik het Duo Calliope. Mijn CV en activiteiten zijn te vinden op http://www.westhoek.be/geloen
ludo.geloen@telenet.be

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuwsbrief