Nieuwsbrief 24 – 24 september 2009

24 september 2009

Beste nieuwsbriefabonnee

1. Excursie op 17 oktober 2009
We zijn te gast in Oosterhout en bezoeken daar een aantal interessante orgels. Voor het eerst zullen we een partnerprogramma organiseren. Omdat sommige partners van orgelliefhebbers een hele dag orgels en kerken wel eens teveel van het goede vinden, hebben we bij deze dagexcursie een alternatief deelprogramma van twee uur in het begin van de middag beschikbaar, waarbij een medewerker van de VVV vele interessante zaken van Oosterhout zal laten zien. Wij hopen dat hiermee de drempel voor echtgenoten, partners en vrienden of familie wat lager wordt om mee te komen op deze interessante orgelexcursie. Op onze website http://www.brabantorgel.nl vindt u steeds de meest recente gegevens over deze excursiedag.
Het zou fijn zijn om bij opgave voor de excursie aan te geven of u een partner meeneemt voor dit onderdeel van het programma. Ook van degenen die zich reeds hebben opgegeven, horen we dit nog graag. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.

2. Ledenvergadering
De eerstvolgende ledenvergadering zal plaatsvinden op zaterdag 28 november 2009 in Asten. Het is de bedoeling dat we o.a. te gast zijn bij het Nationaal Beiaard- en Natuurmuseum. Het bestuur zal zich nog beraden over de exacte invulling en aanvang van deze vergadering. Noteert u alvast deze datum, met als vermoedelijke aanvangstijd tussen 11 en 12 uur. Op onze website zullen vanzelfsprekend nadere details volgen.
Ook geinteresseerde niet-leden zijn van harte welkom.

3. Orgelkrant 2009 nog beschikbaar
Er zijn nog voldoende exemplaren van de gratis Brabantse Orgelkrant 2009 beschikbaar. Indien u voor uw eigen orgelkring of een andere instantie nog exemplaren wilt ontvangen, stuur dan een email naar orgelkrant@brabantorgel.nl of neem contact op met Piet Groenendijk (0499-785894). U kan ook tijdens de excursie en/of de ledenvergadering exemplaren meenemen. Desgewenst kunnen wij ook afleveren.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuwsbrief