Nieuwsbrief 23 – 6 september 2009

6 september 2009

Geachte Nieuwsbrief abonnee.
U wordt van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de opening van Nationale Orgeldag 2009 a.s. zaterdag in Breda. Uiteraard voor zover u niet elders betrokken bent bij actviteiten rond de Nationale Orgeldag.
Ter info bijgaand een scan van het artikel uit Luister waarin Wim van der Ros, initiator van de nationale Orgeldag, tevens bestuurslid van de Brabantse Orgefederatie, geinterviewd werd over dit onderwerp.

1. Openingsmanifestatie Nationale Orgeldag in Breda.
Op zaterdag 12 september a.s. wordt – zoals bekend – in het gehele land de Nationale Orgeldag belegd. Daarbij hebben veel kerken hun deuren geopend en wordt het orgel specifiek gepresenteerd. Aangesloten wordt bij het thema van Open Monumentendag met: ‘Het orgel op de kaart’.

De Openingsmanifestatie van de Nationale Orgeldag 2009 wordt gehouden in de Grote Kerk in Breda.

De heer prof. dr. M.P. van Overbeeke R.A. zal in zijn functie van voorzitter van de Commissie Orgelzaken van de Protestantse Kerken in Nederland spreken over Het monumentale orgel op de kaart. Christiaan Steenbergen zal zijn licht laten schijnen over een gewenste derde tranche rond het inlopen van restauratieachterstanden op het gebied van monumentale orgels, terwijl Gerard Maters iets vertelt over de praktijk van het op de kaart zetten van het orgel in de Grote kerk van Breda. Drie Bredase organisten verlenen hun medewerking aan deze Openingsmanifestatie.

Prof. dr. M.P. van Overbeeke R.A. is voorzitter van de Commissie Orgelzaken Protestantse Kerken in Nederland en penningmeester van de Stichtiung tot Behoud van het Nederlandse Orgel
Christiaan Steenbergen is waarnemend voorzitter van de VNPO, de Vereniging Nederlands Platform Orgelkunst en Orgelcultuur, alsmede secretaris van de Vereniging Orgelbouwers Nederland
Hennie Vaatstra is als organist verbonden aan de Kathedraal te Breda
Jelena Bazova is docente conservatorium te Tilburg en organiste van de Sacramentskerk te Breda
Gerard Maters is voorzitter van de Stichting Orgelconcerten Breda en was voorzitter van het district Noord-Brabant van de vm. KNOV, thans interim-voorzitter KVOK Noord-Brabant i.o.


2. Uw activiteiten ook op de website van de Nationale Orgeldag!
Op onze eigen site www.brabantorgel.nl staan al de Brabantse activiteiten die bij ons gemeld zijn.
Vergeet echter niet uw eigen activiteiten ook nog aan te melden voor plaatsing op de website van de Nationale Orgeldag: zie www.nationaleorgeldag.nl
Daarop vind u de gegevens van veel deelnemende kerken in Nederland. Staat u daar niet bij Noord-Brabant dan kunt op deze site een formulier vinden dat ingevuld kan worden om alsnog opgenomen te worden in de activiteitenagenda van deze dag. 

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuwsbrief