Nieuwsbrief 21 – 20 maart 2009

20 maart 2009

Fidelio Musica From Fidelio Musica, we would like to present our new edition Flores de Música for keyboard of Spanish music from the late XVII century and beginning of XVIII century, with the intention of popularise and expand the important legacy composed by the Franciscan monk and organist Antonio Martin y Coll. This new edition consists of two volumes revised by the outstanding musicologist and harpsichord player Genoveva Galvez. Both volumes are called as follows: Flores de Música V.1 (31,15 €), Flores de Música V.2 (28,00 €) Shipping cost from Spain to Europe 10 euros.
You will find more information about this collection at our webpage: www.fideliomusica.com, info: fideliomusica@fideliomusica.com


Een orgel voor Argentinië In mei 2008 was ik in Buenos Aires om les te geven aan een groep conservatorium-studenten uit o.a. Brazilië en Argentinië. Ik was getroffen door hun passie, hun kennis van de muziek en hun enthousiasme voor het orgel. Maar het was triest om te merken dat op de meeste conservatoria in Zuid-Amerika de studenten nooit op een écht pijporgel kunnen spelen. Op de school waar ik was geeft men les op een elektronisch orgel! De studenten spelen er zelfs hun eindexamen. Hoewel deze mensen dus veel interesse en gevoel voor het orgel en zijn muziek hebben, is ze niet gegund een écht orgel te bespelen. Het conservatorium heeft geen geld er een aan te schaffen. Daar werd ik heel ongelukkig van. Voor een conservatorium-student is het van groot belang te leren spelen op een echt orgel. Alleen dan kun je een oor voor klank, en een gevoel voor het instrument ontwikkelen. Een orgel met pijpen, windladen, mechaniek, balgen, en wat er allemaal nog meer bij komt kijken: instrumenten waarvan we er in Nederland duizenden hebben, en die voor ons heel gewoon zijn. We hebben er zelfs teveel, want de laatste jaren zijn heel wat kerken gesloten, en werden allerlei pijporgels verkocht. Hoe zou het zijn om zo’n orgel naar Argentië te brengen, en daar op te stellen in het conservatorium van Buenos Aires? Het zou een wereld openen voor de organisten daar! Op dit moment wordt het orgel aangeboden dat ooit door het Zwols Conservatorium werd gebruikt. Een goed instrument met 21 registers, dat voor een relatief laag bedrag te koop is. Met transport, demontage en montage ter plaatste zijn de kosten 25.000 euro. Het zou jammer zijn die kans voorbij te laten gaan. Gustav Leonhardt heeft spontaan aangeboden het project te steunen, waarvoor ik hem hartelijk dank. Deze brief stuur ik aan u, met de vraag of ook u zou willen bijdragen. We zouden werkelijk iets betekenen voor een enthousiaste groep studenten, en voor de toekomst van de orgelcultuur in Zuid-Amerika. Alle bijdragen zijn welkom – ook een klein bedrag helpt om de eindstreep te halen!

U kunt een bijdrage storten op ABN – AMRO
bankrekening 43.24.80.676
BIC: ABNANL2A
IBAN: NL76ABNA0432480676

Van: Stichting Muziek in de Oude Kerk, Amsterdam
Oudekerksplein 23
1012 GX Amsterdam
onder vermelding van: ‘Argentinië’
Ik reken op uw enthousiasme en groet u hartelijk,
Matteo Imbruno


KVOK (Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici)
De KVOK bestaat vanaf 1 januari 2009 en komt voort uit het samengaan van de Koninklijke Nederlandse Organistenvereniging en de GOV-Vereniging van Kerkmusici. Doelstelling van de vereniging is:
– de bevordering van het gebruik van het orgel, het orgelspel en de orgelcultuur in het algemeen;
– de bevordering van de verantwoorde verzorging van de muziek in de eredienst, en al hetgeen het peil en de waardering van de kerkmuziek in het algemeen ten goede kan komen.
Zie de nieuwe website www.kvok.nl

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuwsbrief