Nieuwsbrief 19 – 2 november 2008

2 november 2008

Uitnodiging en agenda voor de algemene ledenvergadering te houden op zaterdag 15 november a.s. in Helmond met als belangrijke speciale agendapunten:
– Jeugd en educatie
– Onderhoud en restauratie van monumentale orgels

L.S.
Namens het bestuur en in aansluiting op eerdere berichtgeving nodig ik u uit voor de algemene ledenvergadering van de Brabantse orgelfederatie op zaterdag 15 november a.s. te Helmond. De vergadering begint om 10.30 uur en duurt tot uiterlijk 12.00 uur. De bijeenkomst wordt gehouden in een van de zalen van de Muziekschool, Kromme Steenweg 16, 5707 CC Helmond (zie parkeerinformatie hieronder).

  In aansluiting op de ledenvergadering brengen we een bezoek aan de Sint Lambertuskerk. Daar zal Jan van de Laar ons het Robustelly-orgel toelichten en bespelen.

Agenda

1. Opening en vaststelling van de agenda;

2. Jeugd en orgel

Ervaringen uit de praktijk. Wat was de doelstelling en hoe was de opzet. Wat is geslaagd en wat is niet geslaagd.
Inleidingen door Jan van de Laar (Helmond) en Willem Hörmann (’s-Hertogenbosch)


3. Onderhoud en restauratie van monumentale orgels: de huidige regelgeving.

Van reconstructie en restauratie naar instandhouding monumentale orgels: de nieuwe beleidslijnen op het gebied van onderhoud en restauratie van monumentale orgels: een veranderde houding ten opzichte van het onderhoud en de restauratie van monumentale orgels en de relatie met het gebouw waarin het instrument staat, en de wijzigingen in subsidiemogelijkheden sinds 2007.
Inleiding door Henk Kooiker (Aalst-Waalre), orgeladviseur en lid College van Orgeladviseurs Nederland (CvON). 

4. Uit de werkgroepen: mededelingen en oproepen
* Beheer Bert Augustus
* Orgelkrant 2009 Wijtse Rodenburg
* Informatie en documentatiecentrum Wim van der Ros
* Fondsenwerving Nick van Broekhoven

5. Rondvraag

6. Afspraak volgende bijeenkomst en sluiting

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuwsbrief