Nieuwsbrief 17 – 19 september 2008

19 september 2008

Geachte nieuwsbriefabonnee,

1. Midden/Brabant excursie zaterdag 25 oktober a.s.

Op zaterdag 25 oktober a.s. wordt in samenwerking tussen de Brabantse Orgelfederatie en tijdschrift ‘de Orgelvriend’ een orgelexcursie georganiseerd naar Midden-Brabant. Wij zijn daarbij welkom in de (Hervormde) kerken van Sprang, ‘s-Grevelduin-Capelle, ‘s-Gravenmoer en Waspik. Deze kerken liggen relatief dicht bij elkaar. Het orgel van Sprang (Houben, 1728), en oorspronkelijk gebouwd voor de Waalse kerk in Dordrecht, zal volgend jaar gerestaureerd worden. Een goede kans om het orgel in de huidige situatie nog te kunnen beluisteren. De orgels van ‘s-Grevelduin-Capelle (Van Hirtum, 1820) en ‘s-Gravenmoer (Verbeke & Scmidt / Van Oeckelen, 1818) zijn totaal verschillend van karakter. Het orgel van ‘s-Gravenmoer bezit een unieke Nachtegaal. We sluiten ´s middags af in Waspik (De Crane, 1766), een ook qua uiterlijk en decoratie prachtig instrument.

Tijdschema De orgels zullen worden toegelicht en gepresenteerd door Rinus Koole en de vaste organisten. De afsluitende bespelingen op de respectievelijke orgels worden gedaan door Bert Augustus, Piet Groenendijk, Jan Willems en Ad van Sleuwen (slotconcert) Deelnemers worden om 10.00 uur welkom geheten in de Hervormde kerk van Sprang. Om 10.30 uur begint de presentatie. Rond 12.00 is de aankomst in de Hervormde kerk te ’s-Grevelduin-Capelle. Daar kunnen we ook het meegebrachte lunchpakket nuttigen. Om 13.45 uur komen we aan in de Hervormde kerk te ’s-Gravenmoer, en om 15.15 uur in de Hervormde kerk in Waspik. Het afsluitend concert door Ad van Sleuwen is daar om 16.15 uur. Mocht onverhoopt door een uitvaartdienst het programma van de dag moeten worden gewijzigd, dan zullen we dat aankondigen op onze website www.brabantorgel.nl. Waar mogelijk krijgt u als deelnemer aan de excursie de gelegenheid zelf het orgel te spelen. Na afloop van de excursie krijgen de deelnemers een CD uitgereikt, waarop de vier orgels te beluisteren zijn met orgelspel van de vier genoemde organisten.

Aanmelding. Indien u de excursie wilt meemaken, wordt u verzocht zich onder vermelding van aantal deelnemers per mail aan te melden aan excursie@brabantorgel.nl. Dit kan ook per briefkaart aan Piet J. Groenendijk, Zuiderkruislaan 32, 5694 LV Breugel. De excursiebijdrage van € 12,50 per persoon is bij aanvang van de excursie te voldoen. U ontvangt dan een uitgebreid programma. Op onze site www.brabantorgel.nl vindt u nadere informatie over deze excursie, de CD en de volledige informatie over de betreffende orgels. In bijgaande pdf treft u het excursienieuws zoals in het oktobernummer van de Orgelvriend staat vermeld.


2. Jubileumorgeldag de Orgelvriend op zaterdag 4 oktober a.s. te Amersfoort
Op 4 oktober a.s. organiseert de Orgelvriend een jubileumdag in Amersfoort ter gelegenheid van zijn vijftigjarig bestaan. Een dag waarop acht orgels, twee beiaarden en een groot aantal musici te horen zullen zijn.
Het ochtend- en middagprogramma speelt zich af in de Grote of Sint-Joriskerk. Het intermezzo tussen de middag biedt gelegenheid om o.a. de orgels van de Lutherse, Oud-katholieke en r.-k Sint-Franciscus Xaveriuskerk te beluisteren. Ook is dan het “Zevengelui” van de klokken van de “Lange Jan” te horen. Tijdens het ochtendprogramma zal een keur aan orgels te beluisteren zijn, zowel solistisch als in samenspel met een strijkersensemble, in werken van Händel, Andriessen, Bijster, Micheelsen en Sanderman. Medewerking verlenen de organisten Bart van Buitenen, Hein Hof, Dirk Molenaar, Gert Oost, Dick Sanderman, Henk Veldman en Jaap Zwart, de beiaardiers Janno den Engelsman en Henk Veldman, de bas Bas Ramselaar, het Sint Joris Kamerkoor en het Dido Ensemble.
Herman van Vliet verzorgt om 16.30 uur het slotconcert, met werken van Bach, Merkel, Reger, Bunk, Widor en Cellier, en enkele koraalbewerkingen van de oprichters van de Orgelvriend.
De dag wordt vanaf 10.00 uur ingeluid met beiaardspel, waarna om 10.30 uur de opening plaatsvindt.
De toegang bedraagt € 10,00, voor kinderen t/m 12 jaar € 5,00, kinderen t/m 6 jaar vrij entree.
Het dagprogramma is te vinden op www.orgelvriend.nl.

3. Algemene ledenvergadering van de Brabantse Orgelfederatie op zaterdagmorgen 15 november a.s. te Helmond
Noteert u deze datum vast in uw agenda. Het thema zal zijn orgel en jeugd. Meer info volgt later.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuwsbrief