Nieuwsbrief 12 – 22 maart 2008

22 maart 2008

Geachte nieuwsbrieflezer,

Betreft: algemene ledenvergadering 29 maart in Eindhoven

L.S. Namens de voorzitter en in aansluiting en vervolg op eerdere berichtgeving via onze website, nodig ik u uit voor de algemene ledenvergadering van de Brabantse orgelfederatie op zaterdag 29 maart. Voor deze bijeenkomst zijn wij welkom in het Muziekcentrum Frits Philips1, Heuvel Galerie 140 te *Eindhoven*. De vergadering begint om 10.30 uur en zal tijdig voor 12.00 uur gesloten worden. Wij vermelden daarom hierbij dat na deze vergadering om 12.00 uur in de Eindhoven Airport Zaal van het Muziekcentrum een concert wordt gegeven door Leo van Doeselaar, orgel en piano & Wyneke Jordans, piano.
Een opvallend concert. Eerst een orgelrecital, met werk van Mendelssohn en de Fransman Widor. Daarna orgelklassiekers bewerkt voor pianoduo.
Daaronder de praktisch onmisbare Toccata en fuga in d van Bach en Mozarts ragfijn Orgelstück für eine Uhr. Maar ook Widor, bewerkt door de componist zelf.
Een uitgelezen gelegenheid om dit concert aansluitend op de vergadering bij te wonen. Ook andere gasten zijn welkom. Entree €5,-.

Agenda
1. Opening en vaststelling van de agenda;
2. Verslag van de ledenvergadering van 24 november 2007 (in uw bezit);
3. Presentatie Orgelkrant op 7 april in het Provinciehuis.
4. Doelrealisering meerjarenplan: stand van zaken; excursieprogramma, informatie- en documentatiecentrum, orgel- en jeugdeducatie;
5. Rondvraag
6. Afspraak volgende bijeenkomst en sluiting.

Bij verhindering graag bericht aan secretariaat; graag ook bericht bij adreswijziging of andere mutaties(zie briefhoofd).
Met vriendelijke groeten,
namens de Brabantse Orgelfederatie,
N.A.M. van Broekhoven
secretaris

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuwsbrief