Nieuwsbrief 13 – 15 april 2008

15 april 2008

Geachte nieuwsbrieflezer,

1. Smits-excursie 26 april

Wellicht ten overvloede attenderen wij u op de excursie op zaterdag 26 april a.s., met als thema de orgelmaker Smits. We bezoeken de orgels van Sint-Oedenrode, Boxtel, Schijndel en Oirschot, waarbij de heer Jan Boogaarts, bij uitstek kenner van deze orgelmaker, een inleiding zal houden. Op onze website www.brabantorgel.nl vindt u alle actuele informatie over deze interessante dag. Een beknopte samenvatting daarvan wil ik u niet onthouden:

9.45 uur (indien onverhoopt een uitvaartdienst om deze tijd gehouden wordt verschuift de start van de excursie naar Schijndel)
Start in Sint-Oedenrode in de St.-Martinuskerk, waar u vanaf 9.45 terecht kunt. We beginnen om 10.15 met een lezing over Smits door Jan Boogaarts, waarna om 10.35 uur Bert Augustus het orgel zal presenteren. Daarna korte gelegenheid voor bezoek boven bij het orgel. Einde uiterlijk 11.15 uur.
11.45 uur Het programma gaat verder in Boxtel waar Jan Verhoeven ons het onlangs gerestaureerde orgel zal presenteren. Bezoek boven bij het orgel (event. bespeling door bezoekers). Er wordt voor koffie e.d. gezorgd. Daarna kunt u vanaf 12.45 uur uw (meegebrachte) lunch gebruiken.
14.00 uur Leo Spoor is onze gastheer in Schijndel. Bezoek boven bij het orgel, event. bespeling door bezoekers. Een of meer bestuursleden van de federatie zullen hier nog een kort concert verzorgen, voor zover de tijd dit toelaat. Einde circa 15.30 (naar Oirschot incl. parkeren kost zeker een half uur).
16.00 uur Tot besluit van de dag doen we Oirschot aan, waar Gerard Hafkenscheid onze gastheer is. Bezoek boven bij het orgel (event. bespeling door bezoekers)
– eventueel nog een korte bespeling door nog een bestuurslid. De excursie zal eindigen rond 17.00, waarvoor nog uitreiking van een CD.

U kunt zich aanmelden, bij voorkeur via email: excursie@brabantorgel.nl, of via het tel.nr. 06-20829138 van ondergetekende. De excursiebijdrage is 12,50 euro, incl. de genoemde CD en een programma met de te spelen orgelwerken, te voldoen bij aanvang van de excursie. Wij adviseren u onze website te raadplegen voor de laatste informatie. www.brabantorgel.nl
Wij hopen u te mogen ontmoeten op 26 april.
Met vriendelijke groet, Vereniging Brabantse Orgelfederatie, Piet J. Groenendijk

2. BoxMeerCultureel.

Beste muziekvrienden,
Op 15 juni presenteert Boxmeer voor de vijfde keer BoxMeerCultureel. Op deze tweejaarlijkse dag die van 13.00 – 17.00 uur duurt, presenteren het Weijertheater, Kunstencentrum Meander en Jongerencentrum De Box uit Boxmeer hun programma voor het nieuwe seizoen. Het lijkt de stg. Johann Winkels – Kerkorgelfabriek – Boxmeer een leuk idee om dan ook het orgel in de kapel van De Weijer te laten horen. Als het u lijkt om hier een bijdrage aan te leveren, neem dan vóór 1 mei contact op met Jan van Neerven, cultuur@deweijer.nl.
Het Weijerorgel is in 1922 geleverd door de Boxmeerse orgelmaker Winkels. Het verkeert in perfecte staat en is een bescheiden instrument met fraaie klanken.

Met vriendelijke groet,
namens de stichting JWKB,
Wout van Kuilenburg

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuwsbrief