Nieuwsbrief 11 – 16 november 2007

16 november 2007 

Geachte nieuwsbrieflezer…

Graag vragen wij u aandacht voor de aanlevering van gegevens voor de Brabantse Orgelkrant 2008.

Concertberichten
– Van een aantal orgelkringen hebben wij nog geen concertberichten ontvangen, welke u opgenomen wilt hebben in orgelconcert-agenda van de Brabantse Orgelkrant. Heeft u dit nog niet of niet volledig aangeleverd, dan verzoeken wij u ons z.s.m. doch uiterlijk 15 februari a.s. te mailen aan info@brabantorgel.nl. Gaarne vermelding van locatie, aanvangstijdstip, evt. de toegangsprijs, organist/musici en evt. indicatie van het programma/thema. Ook als uw programma nog niet helemaal rond is, toch dat wat wel bekend is vast doorgeven svp. Ook individuele belanghebbenden/organisten die kennis hebben van dit jaar in Brabant geplande orgelconcerten kunnen deze aanmelden als ze nog niet vermeld staan in de agenda op www.orgelconcert.nl. Alle concerten van deze agenda op de site komen ook in de krant.

Redactioneel
– Heeft uw orgelkring dit jaar iets speciaals te melden rond uw orgel, de concertserie, een bepaald thema, of iets anders vermeldenswaardig, laat ons dat weten. Zendt ons een stukje tekst met de bijzonderheden, eveneens uiterlijk 15 februari a.s., zodat wij dit kunnen opnemen in uw en onze Brabantse Orgelkrant 2008.

Nationale Orgeldag 2008
– Zoals ieder jaar wordt op de zaterdag van Open Monumentendag de Nationale Orgeldag gehouden. Kerken en andere historische gebouwen zetten op die dag hun deuren open. Ook voor de “toevallige passant” die eigenlijk binnenliep om de kerk te bezichtigen, is dit een geweldige mogelijkheid nader kennis te maken met het orgel. Organisten en leden van orgelcommissies kunnen bezoekers het e.e.a. vertellen over hun orgel, het tonen en het laten horen. Waar mogelijk kan bezoekers de gelegenheid worden geboden het orgel te bespelen. Het thema van de Nationale Orgeldag 2008 is “Het orgel open”. De Brabantse Orgelfederatie zal haar leden ondersteunen met een algemeen vouwblad, dat binnenkort te downloaden is van onze site via de toets Nationale Orgeldag 2008. Stelt u ook uw kerk open en wordt uw orgel daarbij actief betrokken, meldt u dat ons eveneens uiterlijk 15 februari a.s. via info@brabantorgel.nl voor een vermelding in de orgelkrant.

Adverteren in de Brabantse Orgelkrant 2008
– De Brabantse Orgelkrant 2008 wordt in een oplage van 10.000 exemplaren gratis verstrekt via o.a. orgelkringen, VVV’s en bibliotheken. Wilt u b.v. extra met uw orgel en concertserie adverteren in deze krant, of weet u iemand die zou willen adverteren in de Brabantse Orgelkrant 2008, neem dan contact met ons op.

Wij vragen de orgelkringen die nog geen gegevens hebben aangeleverd nadrukkelijk te reageren op deze mail, ook indien u verder geen gegevens zal aanleveren voor de orgelkrant. Dat bespaart de redactie van de Brabantse Orgelkrant 2008 veel nabellen. Met vriendelijke groet, Wijtse Rodenburg en Wim van der Ros, Redactie Brabantse Orgelkrant 2008 van de Brabantse Orgelfederatie

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuwsbrief