Nieuwsbrief 09 – 23 oktober 2007

23 oktober 2007 

Geachte nieuwsbrieflezer,

1. Vooraankondiging ledenvergadering.
Graag maken we u er op attent dat de Vereniging Brabantse Orgelfederatie op zaterdag 24 november om 9.30 uur een algemene ledenvergadering organiseert. We zijn daarvoor dit keer te gast bij een van onze leden, orgelbouwer Pels & Van Leeuwen te ‘s-Hertogenbosch. In de volgende nieuwsbrief 10 zenden we u een routebeschrijving, de agenda en een uitgebreide opgave van de achtergronden van de te behandelen onderwerpen. Noteert u de datum vast in uw agenda!

2. Nieuwe subsidies voor o.a. de orgelagenda-uitgave!
Vorige nieuwsbrief konden wij u melden dat we subsidies van de Provincie Noord-Brabant en van het Dela-fonds toegezegd hebben kregen. En nu hebben we een nieuwe toezegging: het CultuurAmateurfonds van de Provincie Noord-Brabant en het Prins Bernardfonds verlenen onze vereniging ieder € 3000 subsidie voor o.a. de orgelagenda-uitgave. Daar zijn we bijzonder blij mee omdat we nu in staat zullen zijn de eerste uitgave te financieren van een Brabantse orgelagenda, waarschijnlijk in de vorm van de eerste Brabantse Orgelkrant 2008. De werkgroep orgelagenda kan nu is inmiddels aan de gang met de voorbereiding. Daarbij is het wel van groot belang dat we de informatie van alle orgelkringen in Brabant op tijd binnen krijgen! Zie daarvoor punt 3.

3. Belangrijke oproep voor de orgelagenda 2008!
De eerste Brabantse Orgelkrant kan nu worden gerealiseerd. In deze krant zal de orgelconcert-agenda, zoals die nu ook op de site te vinden is, een belangrijke plaats innemen. De meeste brabantse concerten van 2007 hebben op www.brabantorgel.nl gestaan en er staan nog steeds concerten op. Het seizoen is nu bijna ten einde, maar er wordt overal druk gepland aan het nieuwe seizoen 2008. Wij roepen alle Brabantse orgelkringen, leden en -nog-niet-leden, op om de planning voor volgend jaar z.s.m. doch uiterlijk aan het begin van 2008 rond te hebben zodat uw concerten meegenomen kunnen worden in de Orgelkrant. Het is de bedoeling dat alle deelnemende Brabantse orgelkringen in 2008 gratis kunnen beschikken over exemplaren om uit te reiken bij elk concert! De plannen zijn de orgelkrant tzt met een persmanifestatie in het Provinciehuis te introduceren. Daarover later meer. Bij de komende ledenvergadering zal dit punt uiteraard ook op de agenda staan.

4. Oproep voor het Informatie- en documentatiecentrum
Voor het verder uitwerken van de plannen voor de inrichting van ons Informatie- en documentatiecentrum komen wij graag in het bezit van originele stukken of kopiestukken of scans van o.a. contracten, ingebruiknameprogramma’s, restauratieverslagen e.d. Bent u in het bezit van dergelijke documentatie van uw orgel of van andere Brabantse orgels, dan verzoeken wij u ons dat te zenden c.q. te mailen. Uiteraard mag u dit ook meenemen naar de ledenvergadering op 24 november a.s.

5. Teteringen nieuw lid van de Federatie.
Het Orgelcomité J.J. Delahaye-orgel Teteringen is lid van de Brabantse Orgelfederatie geworden. Welkom!
Zodra wij foto’s en meer gegevens hebben, wordt Teteringen op de site toegevoegd!

6. Gemeentebestuur ‘s-Hertogenbosch eert Maurice Pirenne met culturele penning. 
Op woensdag 17 oktober heeft burgemeester Rombouts de culturele penning van de stad ‘s-Hertogenbosch uitgereikt aan Maurice Pirenne. De culturele penning wordt verstrekt aan een persoon of instelling die zich geruime tijd – en naar het oordeel van het stadsbestuur op wijze excellerende wijze – heeft ingespannen voor het culturele klimaat in de gemeente. Vanwege de gezondheidstoestand van de decorandus heeft de uitreiking in besloten kring plaatsgevonden.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuwsbrief