Nieuwsbrief 08 – 21 augustus 2007

21 augustus 2007 

Geachte nieuwsbrieflezer, 

1. Subsidie van de Provincie ‘beheer en inventarisatie orgels’
Bij terugkeer uit Zuid-Frankrijk trof onze secrataris een veelbelovende enveloppe afkomstig van de provincie Noord-Brabant bij de post aan. Kort en bondig is de boodschap aan het bestuur van de van de Brabantse Orgelfederatie:
“Wij hebben besloten u voor het project ‘beheer en inventarisatie orgels’ een subsidie te verlenen van maximaal € 26.400,00 (incl. evt BTW) over de periode 2007-2009…. Deze subsidieverlening is eenmalig. Dit betekent dat u aan deze subsidieverlening geen verwachtingen kunt ontlenen met betrekking tot subsidieberzoeken van uw kant in de komende jaren.” Onnodig te melden dat we bijzonder blij zijn met deze eerste subsidie.

2. Subsidie van het Dela-fonds voor ‘informatie en documentatiecentrum’
Vier weken later ontving onze secrataris wederom een enveloppe, nu van het Dela-Fonds. Kort en bondig is de boodschap aan het bestuur :
“Wij hebben besloten Brabantse Orgelfederatie voor het project ‘informatie en documentatiecentrum’ een subsidie te verlenen van € 10.000,00 We zijn ook zeer blij met deze tweede subsidie.
Het zoeken naar sponsors gaat inmiddels door, omdat we voor de overige activiteiten ook geld nodig hebben. Ze is het dit jaar niet mogelijk gebleken geld te vinden voor de Brabantse Orgelkrant. We hopen deze begin volgend jaar wel te kunnen uitbrengen, mits we daarvoor een geldschieter vinden. Het bestuur houdt zich inmiddels aanbevolen voor suggesties van de nieuwsbrieflezers.

3. Belangrijke oproep voor de orgelagenda 2008!
De eerste Brabantse Orgelkrant hopen we nu in 2008 te realiseren. In deze krant zal de orgelconcert-agenda zoals die nu ook op de site te vinden is een belangrijke plaats innemen. De meeste brabantse concerten hebben we reeds op brabantorgel.nl staan. Wij roepen alle Brabantse orgelkringen op om de planning voor volgend jaar aan het begin van 2008 rond te hebben zodat uw concerten meegenomen kunnen worden in de Orgelkrant. Alle deelnemende Brabantse orgelkringen kunnen in 2008 gratis beschikken over exemplaren om uit te reiken bij elk concert!
Zodra we inkomsten hebben gaat de krant in productie, waarschijnlijk begin mei 2008. Houdt u rekening met een kopij inleverdatum van 1 april. Later meer.

4. Uitnodiging Open Dag orgelbouwer Pels & Van Leeuwen
Hierbij nodigen wij u namens orgelbouwer Pels & Van Leeuwen uit voor een bezoek aan hun ateliers tijdens de Open Dag op 1 september 2007 tussen 10.00 en 17.00 uur aan de Platinalaan 10 te ‘s-Hertogenbosch
Er wordt een aantrekkelijk programma georganiseerd met onder andere ieder uur een improvisatie of bewerking door een aantal bekende (jonge) Nederlandse organisten op het gerestaureerde Pereboom & Leijserorgel dat in het najaar geplaatst zal worden in de Mariakerk te Apeldoorn.
Dit romantische instrument werd in 1897 gebouwd voor de paterskapel van de Jezuïeten in Groningen. In 1956 werd het overgeplaatst naar de Pius X-kerk te Tilburg waarbij het drastisch werd verbouwd. Thans is het instrument weer in oude luister hersteld. Het bezit 20 registers verdeeld over Hoofdwerk, Zwelwerk en Pedaal.
Verder werken wij aan de reconstructie van een instrument van de hand van Nolting (laat 18e eeuws) uit de H. Matthiaskerk in Oploo. Slechts een deel van het pijpwerk en de fraaie orgelkas, die momenteel in ons atelier staat opgesteld, zijn bewaard gebleven.
In 1979 bouwden wij een nieuw orgel voor de Gereformeerde kerk te Koudekerke dat momenteel bij ons staat opgesteld. Dit instrument werd overcompleet na het samengaan van de protestantse kerken en werd aangekocht door de Protestantse Gemeente van Vught, alwaar het tegen het einde van dit jaar wordt geplaatst.
Orgels worden op ambachtelijke wijze gemaakt van hout, leer, tin en lood. Alle facetten van het orgelmaken zijn op deze dag te bekijken.
Graag tot ziens op 1 september aanstaande. Adres: Platinalaan 10, 5234GH, ’s-Hertogenbosch, bedrijventerrein Maaspoort, afslag 47, A59
Volledige routebeschrijving: www.pelsenvanleeuwen.nl

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuwsbrief