Nieuwsbrief 05 – 22 januari 2007

22 januari 2007 

Geachte nieuwsbrieflezer,

de Vereniging Brabantse Orgelfederatie is zaterdag jongstleden opgericht!

1. Onderstaand persbericht is naar de Brabantse media verstuurd.
Om een zo groot mogelijke bekendheid van onze nieuwe Orgelfederatie te verkrijgen verzoek ik namens het bestuur alle sympatiserende orgelkringen deze tekst over te nemen met een eigen toevoeging die refereert naar uw eigen orgelkring en deze tekst dan te mailen naar uw eigen regionale media waar u uw orgelconcerten ook in publiceert. In rood heb ik reeds een suggestie aan de oorspronkelijke tekst toegevoegd die u daarvoor kunt gebruiken. Stuurt u ook een digitale foto met een zo hoog mogelijke resolutie van uw eigen orgel mee! Wij hopen op deze manier veel aandacht voor al onze orgels en concerten te gaan krijgen. Dank en succes!

>>>>>Persbericht<<<<<<

Oprichting Brabantse Orgelfederatie.
Op zaterdag 20 januari hebben een aantal vertegenwoordigers van Brabantse orgelkringen in het Conservatorium van Tilburg de nieuwe Vereniging Brabantse Orgelfederatie opgericht. De Federatie heeft tot doel om het culturele erfgoed dat het orgel vormt, in stand te houden en om de orgelcultuur in het algemeen en die van Noord-Brabant in het bijzonder, te bevorderen. Zij wil dit te bereiken door de belangstelling voor het orgel te vergroten, door de samenwerking tussen de diverse orgelkringen te stimuleren en door het organiseren van allerlei activiteiten op het gebied van het orgel. De gebieden die aandacht zullen krijgen zijn velerlei: een informatie- en documentatiecentrum betreffende Noordbrabantse orgels en orgelkringen. Daarnaast wil de Federatie een wegwijzer zijn bij het beheer van orgels. Dit is een belangrijk prioriteitspunt waarbij ook de Provincie aangegeven heeft dat in het kader van Monumentenzorg er grote behoefte is aan een inventarisatie van de status van het orgelbezit in Noord-Brabant. Bij deze functie wordt niet alleen gedacht aan het beheer in technische en onderhoudsmatige zin, maar ook aan het gebruik van de orgels in de liturgie en bij concerten. Verder wil de Federatie actief worden als organisator van studiedagen en masterclasses, bijvoorbeeld in de vorm van een biƫnnale, en van concoursen, terwijl ook excursies naar bekende en minder bekende Brabantse orgels georganiseerd gaan worden.
Van bijzonder belang is ook de jaarlijkse presentatie van de Noordbrabantse orgelagenda: alle concerten waarbij het orgel een rol speelt in een overzichtelijke agenda. Ook internet zal bij alle activiteiten een belangrijke rol spelen, zoals al blijkt uit de site www.brabantorgel.nl die al enige tijd on line is. De provincie Noord-Brabant heeft een rijk orgelbezit dat zeer de moeite waard is om als cultuurgoed in stand te worden gehouden. Een van de beste methoden daarvoor is de orgels zoveel mogelijk te bespelen. Een zwijgend orgel is gedoemd langzaam onbruikbaar te worden. Veel grote en kleine orgelkringen, waar echte orgelliefhebbers proberen regelmatig concerten te organiseren, hopen op grotere belangstelling dan de laatste jaren het geval is. In de loop der tijd is het orgel steeds onbekender geworden onder andere als gevolg van de ontkerkelijking. Jonge mensen worden niet meer als vanzelfsprekend met dit prachtige instrument geconfronteerd. Om dit tij te keren en de orgels en de orgelmuziek nieuwe kracht in te blazen heeft de nieuwe Orgelfederatie ambitieuze plannen en start met een aantal actieve orgelfanaten in de overtuiging dat op wat langere termijn het perspectief, zoals geschilderd, overtuigend genoeg zijn om alle Brabantse orgelkringen in een actieve samenwerking te verenigen. Ook de orgelkring xxxx, die in onze regio regelmatig concerten organiseert in de yyykerk te zzz sluit zich aan/heeft zich aangesloten bij de nieuwe Orgelfederatie om het orgel in de concerten meer onder de aandacht te brengen bij zo veel mogelijk mensen. Voor alle info zie www.brabantorgel.nl.


2. Wij hopen dat alle Brabantse orgelkringen zich opgeven als lid van de nieuwe vereniging.
In de oprichtingsvergadering hebben de aanwezige leden besloten dat de jaarcontributie 10 euro voor individuele leden en 25 euro voor orgelkringen is.
Leest u meer nieuws over de oprichting op www.brabantorgel.nl

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuwsbrief