Nieuwsbrief 04 – 14 januari 2007

14 januari 2007 

Geachte nieuwsbrieflezer,

1. De oprichtingsbijeenkomst van de Brabantse Orgelfederatie
Namens de voorzitter a.i. nodig ik u uit voor de bijeenkomst van de Brabantse Orgelfederatie i.o.
in het Brabants conservatorium (Zwijsenplein 1, tel. 0877 878 099; kamer 119) te Tilburg.
Zoals eerder meegedeeld vindt deze bijeenkomst plaats op zaterdag 20 januari 2007, van 09.30 tot 11.00 uur.
Ter bespreking staan de volgende punten:

1. Vaststelling van de agenda;
2. Verslag van de bijeenkomst van 7 oktober 2006 (zie www.brabantorgel.nl);
3. Vaststelling presentielijst;
4. Bespreking en vaststelling concept-statuten (zie www.brabantorgel.nl);
5a. Benoeming bestuursleden; de bestuursleden moeten overeenkomstig de conceptstatuten gekozen worden door de ledenvergadering. De huidige bestuursleden stellen hun zetels ter beschikking en stellen zich verkiesbaar.
Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen: Bert Ramakers, voorzitter a.i. en Nick van Broekhoven secretaris a.i., Wijtse Rodenburg p.r. en website, Bert Augustus, organist bestuurslid en Wim van der Ros, o.a. bestuurslid V.N.P.O.
5b. Vaststelling contributie: overeenkomstig eerdere toezeggingen van bestuurszijde stelt dit bestuur a.i. voor een jaarlijkse symbolische contributie vast te stellen;
6. Presentatie en prioritering meerjarenplan;
7. Wat verder ter tafel komt.
8. Rondvraag
9. Afspraak volgende bijeenkomst en sluiting.
Meer informatie, de concept statuten, enz. vindt u op www.brabantorgel.nl

2. Oproep tot inzenden orgelconcertagenda’s
Wilt u dat uw orgelconcerten vermeld worden in de agenda van www.brabantorgel.nl en in de nieuw te starten Brabantse Orgelkrant, zendt u dan uw gegevens zo snel mogelijk naar info@brabantorgel.nl. Ook als nog niet alles bekend is. Later zijn steeds correcties en aanvullingen mogelijk.
Uw gegevens bij voorkeur in deze volgorde:
Datum
Gemeente
Kerk met adres
Aanvangstijd en toegangsprijs (korting?)
Organist en musici
eventueel indicatie van het programma.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuwsbrief