Nieuwsbrief 06 – 4 april 2007

4 april 2007 

Geachte nieuwsbrieflezer,

1. De Federatie een feit!
Op maandag 12 februari 2007 is bij Notaris Koudijs & Galama te Geldrop de oprichtingsakte verleden en sindsdien is de Vereniging Brabantse Orgelfederatie een feit. We zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer K.v.K. Oost-Brabant 1720 2724.

2. Contactgegevens
De bank- en adresgegevens zijn:
Rabo-bankrekening 1109.35.837
t.n.v. Brabantse Orgelfederatie.
Correspondentieadres:
De Naaldenmaker 6
5506 CD VELDHOVEN.
website: www.brabantorgel.nl
email: info@brabantorgel.nl

3. Belangrijke oproep voor de orgelagenda!
Het bestuur is druk bezig om sponsorgelden toegezegd te krijgen om onze doelstellingen te kunnen verwezenlijken. Het lijkt erop dat er een substantiele bijdrage uit een fonds te verwachten is. Zodra de toezegging binnenkomt willen we onmiddellijk de eerste Brabantse Orgelkrant realiseren. In deze krant zal de orgelconcert-agenda zoals die nu ook op de site te vinden is een belangrijke plaats innemen. Veel concerten hebben we reeds op brabantorgel.nl staan. Wij roepen alle Brabantse orgelkringen die hierop nog niet vermeld staan bij deze op hun agenda nu te mailen naar info@brabantorgel.nl of per post op te sturen naar het onder punt 2 genoemde correspondentieadres.
Ook als nog niet alle gegevens bekend zijn: stuurt u ze in, anders staan uw gegevens er dit eerste jaar niet in. Dat zou jammer zijn.
We zijn nog vroeg in het seizoen en hoe completer de gedrukte agenda hoe beter natuurlijk. Alle Brabantse orgelkringen kunnen, onmiddellijk na drukken, gratis beschikken over voldoende exemplaren om uit te reiken bij elk concert! Daarover later meer.
Zodra we groen licht hebben voor de inkomsten gaat de krant in produktie, waarschijnlijk begin mei. Stuur uw gegevens uiterlijk 25 april in!

4. (Nogmaals) aanmelden als lid van de Vereniging.
Particulieren kunnen lid worden voor 10 Euro per jaar. Organiseert of verzorgt u in Noord-Brabant wel eens een of enkele orgelconcerten dan willen we u graag als lid van de Vereniging Brabantse Orgelfederatie inschrijven! Ook andere belangstellenden mogen lid worden. Rechtspersonen (organisaties/orgelkringen) kunnen lid worden voor 25 Euro per jaar. Is uw organisatie geregisteerd als vereniging, stichting, bedrijf of anderszins, en worden in Noord-Brabant orgelconcerten georganiseerd, dan willen we uw organisatie graag als lid van de Vereniging Brabantse Orgelfederatie inschrijven! In de bijlage vindt u inschrijfformulieren en stuur het betreffende ingevuld als attachment retour naar info@brabantorgel.nl of stuur het per post naar ons correspondentieadres. Nu de Vereniging officieel bestaat willen we de leden die zich reeds hebben opgegeven vragen hun gegevens nogmaals op te geven via dit formulier.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuwsbrief