Maters, Gerard

Gerard Maters (Enschede,1952) kwam al op zeer jonge leeftijd in aanraking met klassieke muziek doordat beide ouders zongen in het Enschedese oratoriumkoor. Zo kwam hij in aanraking met de grote oratoria van Johann Sebastian Bach, Haydn en Brahms. Hij kreeg aanvankelijk pianoles en later ook klassiek en jazzgitaarles. Na een verhuizing naar Helmond kon hij zijn fascinatie voor het orgel eindelijk omzetten in lessen te nemen bij Jan Vermulst. Al snel werkte hij mee bij radio- en tv-uitzendingen vanuit de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Helmond.
Vervolgens studeerde hij orgel bij Bernard Bartelink, eerst in Amsterdam, later in de Kathedrale Basiliek St. Bavo. Hij volgde drie jaar achtereen zomercursussen in Frankrijk, waar hij les kreeg van Gaston Litaize (Parijs), Maurice Moerlen (Straatsburg) en Louis Thiry (Rouen). Gerard was als organist enkele jaren verbonden aan de Bethlehemkerk te Helmond en aan de Hervormde Kerk te Son. In 1973 won hij de derde prijs bij het Eerste Brabantse Orgelconcours voor amateurs. In 1974 volgde een eerste prijs bij het universitaire PAN concours in Wageningen. 
Gerard Maters studeerde elektrotechniek aan de Technische Universiteit te Eindhoven, waar hij in 1976 afstudeerde. Van 1980 tot mei 1984 woonde en werkte hij in Stuttgart, waar hij ook muzikaal zeer actief was. Hier volgde hij ook lessen orkestdirectie. 
Na terugkeer in Nederland volgde hij orkestdirectie bij Joop van Zon, leraar aan het Sweelinck Conservatorium. Tegelijkertijd begon hij een studie bedrijfskunde aan de TU Eindhoven die hij enkele jaren later afrondde bij de vakgroep Economie en Marketing. Sinds 1995 is Gerard werkzaam als zelfstandig interim- en projectmanager, met name in de telecom industrie en is parttime coach aan de TU Eindhoven. 
Gerard werd al vroeg betrokken bij de organisatie van de zaterdagmiddagconcerten in de Kathedrale Basiliek St. Bavo en werd bestuurslid van de Stichting Willibrordusorgel. 
Sinds 1992 woont Gerard in Breda en is sindsdien bestuurslid van de Stichting Orgelconcerten Breda, sinds 2000 als voorzitter en artistiek leider.  
Hij was voorzitter van de toenmalige KNOV, afdeling Noord-Brabant, en direct betrokken bij de totstandkoming van de KVOK. 
Van 2010 tot 2014 was hij penningmeester van de Stichting Behoud Marcussenorgel Moerdijk. In 2011 richtte hij de Stichting Internationaal Orgelconcours Breda op. In 2012 vond de eerste editie van het internationale concours plaats. 
In 2012 werd Gerard benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau voor zijn verdiensten voor de stad Breda. 

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Organisten