Groenendijk, Piet

Piet Groenendijk studeerde orgel bij ondermeer Cor Visser (Dordrecht) en Piet v.d. Kerkhoff (Rotterdam). Vanaf 1969 aan het Rotterdams Conservatorium bij Arie J. Keyzer. Eindexamen in 1975. Prijs van Uitnemendheid behaald in 1978. Theoriestudie vanaf 1973 eveneens aan het Rotterdams Conservatorium. Docenten waren o.a. Ludwig Otten, Roel Riphagen en Jan Kleinbussink. Eindexamen in 1977. Cantor-organist in Zwijndrecht-Groote Lindt (1971-1978) en in Diepenveen (1981-1992). In 1976 aangesteld als docent muziektheoretische vakken aan het Rotterdams Conservatorium. Vanaf 2000 actief als medewerker ICT aan hetzelfde instituut. Hiertoe behoort het ontwikkelen van oefen- en tentamenmateriaal voor gebruik op de computer en het beheer van de digitale leeromgeving. Tevens maakt hij deel uit van de examencommissie orgel van het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Tot 1992 is hij actief als organist en clavecinist, ook als basso continuo speler bij diverse koren en ensembles in binnen- en buitenland. Daarna is hij zich meer gaan concentreren op compositie.

Componist

Als componist is Piet Groenendijk autodidact. In zijn composities zijn enkele stijlen vertegenwoordigd, vanaf de ‘Symphony’ uit 1989 werkt hij regelmatig met twaalftoonstechniek. Dit echter anders en “vrijer”, dan zoals in de school van Schönberg gebruikelijk was. Bij Schönberg c.s. is deze techniek sterk contrapuntisch, Groenendijk kiest vooral het harmonische aspect als uitgangspunt. Daarmee sluit hij meer aan bij Alban Berg dan bij Schönberg of Webern. Na de ‘Symphony’ schreef hij nog in dit idioom ‘Four meditations’, ‘Ligaduras”,”Passingala’, ‘Chacony’ en ‘Laudate’.
Van 2006 tot 2012 was hij vaste bespeler van het Vollebregt-orgel (1854) te Breugel en bestuurslid van de Brabantse Orgelfederatie.
Momenteel woont hij in Zuidbroek (Groningen) en bespeelt af en toe het orgel in zijn woonplaats (Schnitger/Freytag 1795).

Brabantse Orgelfederatie

Piet Groenendijk, die in 2012 uit Noord-Brabant vertrok en zijn orgelactiviteiten in het Noorden van Nederland voortzet is vanaf de oprichting van de Federatie bestuurslid geweest en heeft zich jarenlang zeer verdienstelijk gemaakt, zoals bij het organiseren van onze excursies, vele cd-opnamen, het Festival Nieuwe Muziek, activiteiten rond orgelbeheer-adviezen en de verspreiding van de orgelmagazines ‘Brabants Orgelrijkdom’. De Federatie is hem daar zeer dankbaar voor.
Tijdens zijn laatste bestuursvergadering van de BOF in oktober 2012 heeft het bestuur afscheid van hem genomen. Voorzitter Han Polman overhandigde hem een herinnering namens de leden en het bestuur.

CD ‘Organ Works’ met composities van Piet J. Groenendijk


– Symphony for organ for two to play (1989), klik voor geluidssample
door Christoph Mehner en Gottfried Sembdner op het J.H.Holtgräve-orgel van de Grote of Lebuïnuskerk van Deventer (13 en 14-08-2002)
– Four meditations (1995)
– Ligaduras (2001) klik voor twee geluidssamples
– Passingala (2004)
door Jos van der Kooy op het Christian Müller-orgel van de Grote of Sint-Bavokerk te Haarlem (2004)
www.dmp-records.nl

Website

www.pjgroenendijk.nl