Geffen – Maria Magdalenakerk

Orgelgeschiedenis Verschueren-orgel Concerten Kerk Info

Kerkstraat 10
5386 AC Geffen
Locatie op google/maps

Orgelgeschiedenis

Waarschijnlijk was er in de Franse tijd al een orgel (uit 1800?) aanwezig. De bouwer ervan is onbekend. Het had zes stemmen een aangehangen pedaal en is door Broekhuijsen beschreven. De Prestant 8′ die Broekhuijsen noemt is waarschijnlijk een Prestant 4′ geweest. Het is tot 1893 in gebruik geweest en toen afgebroken.

Het Wander Beekes-orgel (1828-1944)

Dit orgel was in 1828 gebouwd door Wander Beekes voor de schuilkerk van de Jesuïeten aan de Heerenstraat in Utrecht. Het was een tweeklaviers instrument met twee maal acht stemmen en aangehangen pedaal. Het werd in 1874 door Maarschalkerweerd verplaatst naar de Sint-Josephkerk op de Heuvel in Tilburg. Zie daar voor meer over dit Beekes-orgel.
In de Sint-Josephkerk wilde men later een nieuw orgel, dat door Smits in 1893 werd gebouwd. Het Beekes-orgel werd gekocht door de Maria Magdalenakerk en hier door F.C. Smits jr. in 1893 geplaatst.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog is in 1944 hebben de Duitsers geprobeerd de kerktoren op te blazen. Het Beekes-orgel werd daarbij vernield.

Het Verschueren-orgel (1949)

Onder advies van J.G.M. Vinkenburg pr. is door Verschueren Orgelbouw in 1949 een nieuw orgel gebouwd voor de kerk van Geffen. 
Piet Scheepers uit Geldrop verzorgde de inspeling op 23 oktober 1949. 

In 2002 werd door John Blummel een algehele revisie uitgevoerd, een zwelkast geplaatst en werden alle membranen vernieuwd.
In 2010 werd het orgel verregaand gedemonteerd vanwege restauratie van o.a. polychromeerwerk. Later dat jaar werd het orgel weer geheel opgebouwd.

Dispositie

Manuaal I C-g³Manuaal II 
Prestant 8′
Salicionaal 8′
Bourdon 8′
Octaaf 4′
Mixtuur III-IV st
___________________
Pedaal C-f¹
Subbas 16′ 
Gedektbas 8′
Gamba 8′
Holpijp 8′
Zingend Prestant 4′
Spitsfluit 4′
Doublet 2′
Sesquialter II st
Trompet 8′ 


Koppelingen
Manuaal I – Manuaal II 
Pedaal – Manuaal I
Pedaal – Manuaal II 
Manuaal I – Manuaal II 16′ 
Manuaal I – Manuaal II 4′

Speelhulpen
Tremolo 
1 vrije combinatie 
4 vaste combinaties (p – mf – f – tutti) 
Tongwerken af.

Tractuur electropneumatisch met kegellade.

Concerten

In deze kerk worden geen concerten georganiseerd.

De kerk

De toren van de Maria Magdalenakerk is rond 1450 gebouwd en het oudste overgebleven deel van deze gotische kerk. De kerk is gedeeltelijk afgebrand na de inval van Karel van Gelre in 1497 en later in 1512 zwaar beschadigd. Het huidige schip heeft nog delen uit de 16de eeuw. Delen van de kerk zijn in de loop der eeuwen vervangen of herbouwd, doordat ze door oorlogen, brand en overstromingen beschadigingen opliepen.

Oud gotisch detail aan een van de pilaren.

Van 1648 tot 1801 was de kerk in handen van de hervormde protestanten. In de Franse tijd werd de kerk weer een Rooms-Katholieke kerk. 

In 1858 werd de ingang van de kerk van de zijkant verplaatst naar de toren. Enkele uitbreidingen van de Magdalenakerk werden gerealiseerd, zoals in 1892 het priesterkoor en een transept door de architect Caspar Franssen. Daarbij werden de zijbeuken verhoogd. De zijgevels en het priesterkoor hebben door Pierre van Rossum gemaakte glas-in-loodramen. Ook de netgewelven in het oude schip zijn uit die tijd. 

 

Glas-in-lood met links Maria Magdalena.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog is in 1944 geprobeerd de toren op te blazen. Dit mislukte, maar het dak, de rechterzijbeuk en de traptoren raakten wel beschadigd en het uurwerk en het Beekes-orgel werden daarbij vernield.

Het herstel van de vernielingen duurde na 1945 enkele jaren waarbij in 1949 een nieuw orgel door Verschueren werd geplaatst. 
In 1965 werd een restauratie uitgevoerd naar de tijdgeest die nadien stapsgewijs is teruggedraaid.
In 1980 werden naast de luidklok twee nieuwe klokken van klokkengieterij Eijsbouts in de toren gehangen. 
De kerk is sinds 1973 rijksmonument. 

Info 

Orgelinfo: Piet Bron, John Blummel.
Foto’s: Piet Bron, Wijtse Rodenburg 2021

Laatste actualisatie: 3 november 2021