Ameijden, Christiaan van der (1530-1605)

Christiaan van der Ameijden (Oirschot, circa 1530 – Rome, 20 november 1605) was een Zuid-Nederlands zanger en componist. Hij stamde uit een Meierijse patriciërsfamilie waarvan in de 16de en 17de eeuw zes leden in Rome werkzaam waren. 
Er is niet veel bekend over zijn jeugd en ontwikkeling. Hij zou in Oirschot, ‘s-Hertogenbosch dan wel Antwerpen zijn opleiding genoten kunnen hebben. Het is bekend dat hij op voordracht van Paus Pius IV in 1563 als zanger in de pauselijke kapel werd opgenomen. In 1565 werd hij met een aantal anderen ontslagen, maar als enige werd hij kort daarna op aandrang van de paus weer aangenomen. Daarna bleef hij zijn hele leven, als zanger en Maestro di Cappella in dit koor van de Sixtijnse Kapel, Cappella Sistina actief. In dit koor werd de polyfone zangkunst beoefend. 
Naast de Zuid-Nederlandse polyfonie ontwikkelde zich, door toedoen van Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594), een meer sobere vorm die wel Romeinse polyfonie werd genoemd. Tussen het werk in de biblioteca Vaticana van Palestrina, Arcangelo Crivelli (1546-1652), en Giovan-Maria Nanino (1560-1607) werden ook een paar composities van Van der Ameijden gevonden; een madrigaal Quel dolce suon, een mis Missa Fontes et Omnia en een Magnificat primi toni. We treffen werk van hem aan in Il terzo libro delli madrigali a cinque voci d’Orkando di Lassus (Roma, A. Barré, 1563 5 vol.). In een tijd dat het aantal Zuid-Nederlandse musici in Rome afnam, werd hij nog kapelmeester van 1594-1595, Maestro di Cappella Sistina en een collega van Palestrina die Maestro was in de Cappella Giulia in de Sint Pieter. 
Van der Ameijden werd in 1565 lid van de broederschap die de begraafplaats Campo Santo Teutonico beheerde, waar Vlamingen en Duitsers werden begraven. 
In 1574 trad hij toe tot de broederschap van de Santa Maria dell’Anima, waarin ook Gerardus Vossius actief was. 

Zeer uitgebreide biografie door Michiel Verweij uit Oirschot 

Composities

Tot nu toe gevonden:

Missa Fontes et omnia (partituur)
In het begin van de jaren 1590 gecomponeerd als een Mis voor vijf stemmen, het Crucifixus en Benedictus voor vier stemmen en het derde deel van het Agnus Dei voor zes.

Quel dolce suon, madrigaal 
Vijfstemmig madrigaal.
Opgenomen in een bundel met composities van Orlandus Lassus, in 1563 uitgegeven door Antonio Barré in Rome. 

Magnificat primi toni
Dit Magnificat is net vóór 1591 gecomponeerd.

Laatste actualisatie: 10 december 2019

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Componisten