Beugen – H.Maria ten Hemelopneming kerk

Smits-orgel Verschueren-orgel Koororgel Concerten Kerk Info Orgelkring

Kerkplein 3
5835 AT Beugen
Locatie op google.nl/maps

 
Gemeente: Boxmeer 

Het Smits-orgel (1840)

Voor ƒ 2800 kocht men in 1840 een nieuw orgel bij F.C. Smits te Reek. Volgens Broekhuyzen had het 16 stemmen op twee klavieren van 4½ en een aangehangen pedaal van 1½ octaaf. Ook waren er twee blaasbalgen. De dispositie luidde:

ManuaalPositief
Prestant 8′
Bourdon 8′
Octaaf 4′
Fluit 4′
Viol di Gamba D 8′ 
Octaaf 2′
Mixtuur 3 st.
Trompet B/D 8′
Prestant B/D 4′ 
Nazard B 3′ 
Holpijp 8′
Blokfluit 2′
Harmonica B/D 8′


Tremulant
Ventil

In een brief van 20 april 1883 aan de bisschop lezen we in de toelichting: Het zangkoor is te klein, en het Orgel staat zóó dat er geen ruimte is voor de zangers. Iemand wil daarin voorzien voor eene nieuwe zangtribune te geven en daarop het orgel te plaatsen. Daarvoor zijn reeds ƒ800,- beschikbaar gesteld.

Wanneer de werkzaamheden hebben plaatsgevonden is nog niet met zekerheid te zeggen, maar de kerk is gerestaureerd en van gemetselde gewelven voorzien. In het archief vinden we in de Bijlagen tot de ‘Rekening en Verantwoording van het RK Parochiaal Kerkbestuur te Beugen wegens de Ontvangsten en Uitgaven der Kerkrestauratie 3e gedeelte’ (begonnen in 1879) onder volgnummer 19 een betaling van ƒ 525 aan J.Winkels Boxmeer en onder volgnummer 21 een van ƒ 30 aan Beuijssen Boxmeer. Uit zijn geheugen somt oud-organist Schlicher een dispositie op waarin de met een * aangeduide registers door ene Swinkels geplaatst zouden zijn:

ManuaalPositief
Prestant 8′ *
Prestant 4′
Bourdon 8 ‘
Fluit 4′ B/D
Sifflet 4′ 
Octaaf 2′
Viola 8′ (was Mixtuur 1′ of 1½’)
Trompet B/D 8′
Prestant B/D 4′ 
Holpijp 8′ 
Viola di Gamba D 8 ‘
……? 2′
Fugara B/D 4′ (tongwerk)


Zonder in detail te treden zal Winkels’ bijdrage aan de Prestant een uitbouw in de bas zijn. Vergelijking met Smits-orgels van een dergelijke omvang laten vaker zien dat het hier om een discant register ging.

Het huidige Verschueren-orgel (1963)

Oorlogsgeweld verwoestte kerk en orgel in 1944, waarna men tot 1964 een harmonium gebruikte. Het jaar daarvoor was een nieuw elektropneumatisch orgel van Verschueren in gebruik genomen. 

De dispositie

Manuaal I Manuaal II
Bourdon 8′
Spitsfluit 4′
Prestant 8′
Octaaf 4′
Mixtuur III-IV st
Trompet 8′


Roerfluit 8′ 
Tolkaan 8′ 
Blokfluit 4′
Prestant 2′ 
Sesquialter II st
Hobo 8′
__________________
Pedaal
Subbas 16′
Gedekt 8′ (tr.)
Octaafbas 8′
Prestantbas 4′ (tr.)

In 2006 verrichtte de firma Verschueren groot onderhoud aan dit instrument.

Het Gebr. Vermeulen koororgel (ca. 1966)

Rond 1966 bouwde de firma Vermeulen uit Weert een klein orgel voor een kerk in Eindhoven. Het orgel is in 2005 door John Blummel als koororgel geplaatst in de Sint Rochuskerk in Rijkevoort. Begin 2017 plaatste John Blummel het over naar de parochiekerk van Beugen.

Dispositie
Manuaal: C-g”’
Gedekt 8′ B/D
Prestant 4′ B/D
Roerfluit 4′ B/D
Octaaf 2′ B/D
Mixtuur II-III sterk.
Pedaal: C-f’
Subbas 16′.
Pedaalkoppel.

De kerkgeschiedenis

De kerk is omstreeks 1420 gebouwd. Het eenvoudige driebeukige kerkje werd in 1879 gerestaureerd en toen van gemetselde gewelven voorzien. Het laat gotische gebouw werd in de jaren 1931-32 door architect H.C. van de Leur aan de achterzijde uitgebreid door, net als bij zijn nieuwbouwprojecten, een omgang achter het de absis te maken en aan elke zijde een nieuwe sacristie en bijruimte toe te voegen. Deze bijruimten zijn afgewerkt met een dakvorm die veel lijkt op wat van de Leur in Bolsward heeft toegepast. Tevens werd een transept gemaakt, zodat de kerk een kruiskerk werd. Deze parochiekerk is in 1944 door de Duitsers opgeblazen. Daarbij gingen het schip en de toren bijna geheel verloren. In 1955/57 werd een nieuwe toren gebouwd, qua vorm sterk gelijkend op z’n verwoeste voorganger, maar wel forser van opzet, en werd de kerk vergroot in aansluitende stijl. De zijbeuken werden breder gemaakt. Het gewelf werd vernieuwd. Aan beide zijden van de toren werd een kapel toegevoegd aan het schip van de kerk, zodat de toren nu inpandig staat.

De kerk heeft, hoewel grotendeels herbouwd in de twintigste eeuw, nog steeds een gotische vorm. Alleen de muren van het priesterkoor stammen nog uit de 16de eeuw. Uitwendig is aan de achterzijde nog te zien dat er iets aan het gebouw is toegevoegd. De vernieuwde kerk is in 1955 in gebruik genomen. 

Heilige Cunera
Een beeld van hier vereerde de heilige Cunera heeft in de nieuwe kerk een prominente plaats gekregen in het priesterkoor. Dit beeld behoort in de collectie die twintig 19ste-eeuwse heiligenbeelden omvat. Qua stijl en formaat wijkt het Cunerabeeld niet af van de overige, alleen de prominente plaats wijst op de bijzondere verering.

Deze kerk wordt bedreigd met sluiting en is onderdeel van de parochie Maria Moeder van de Kerk.

Orgelkring ‘Gregorius van Dijk’

Concerten op dit orgel worden o.a. worden verzorgd door deze orgelkring. 
Klik hier voor meer informatie.

Info

Geraadpleegde bronnen en literatuur:
Bisschoppelijk archief ’s-Hertogenbosch.
Broekhuyzen B 113.
Jespers 1983, 27 + Aanvulling.
Orgelvriend juli/augustus 1976, 20.