ALV – 4 mei 2008

Algemene ledenvergadering 24 mei 2008 in Breda met belangwekkend agendapunt over klimaatbeheersing in kerkgebouwen.

Agenda
1. Opening en vaststelling van de agenda;
2. Verslag van de ledenvergadering van 29 maart 2008
3. Doelrealisering meerjarenplan: stand van zaken; excursieprogramma, informatie- en documentatiecentrum, orgel- en jeugdeducatie;
4. Rondvraag.
5. Inleiding door Henk Schellen, verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven, over klimaatbeheersing in kerkgebouwen. Hij verrichtte onderzoek naar de verwarming van monumentale kerkgebouwen en de problemen die hieruit voortvloeien. Door deze studie is een goed beeld verkregen van de effecten van luchtverwarming op de deformatie van houten orgeldelen en hoe deze te voorkomen zijn door een goed ontwerp en dimensionering van de verwarming.

Verslag verder niet gemaakt wegens het te geringe omvang van dit gedeelte van de vergadering.