ALV – 29 oktober 2016

Verslag Algemene Ledenvergadering gehouden in het Witte kerkje – Waalwijk. 

1. Opening, mededelingen en agenda 
Voorzitter Frank Petter opent de vergadering en heet de 13 aanwezigen welkom. Penningmeester Geurt Brouwer is verhinderd, daarnaast zonden 17 leden een bericht van verhindering. Oud-bestuurslid Piet Groenendijk stuurde een hartelijke groet vanuit Zuidbroek(Gr).

2. Verslag ALV 16 april 2016 in ‘t Cenakel Tilburg 
Het verslag geeft geen aanleiding tot verdere vragen en wordt, met dank aan de secretaris, goedgekeurd. 

3. Jaarplan 2017 
– Het jaarplan geeft geen aanleiding tot verdere vragen en wordt, met dank aan de secretaris, goedgekeurd. 

4. Begroting 2017 
– De begroting 2017 bevat nog niet de plannen voor een DOE-orgel, maar wordt goedgekeurd. – Kascontrolecommissie 2016. De kascommissie 2015, bestaande uit Leo Spoor en Henk Kooiker, wordt opgevolgd door kascommissie 2016, bestaande uit Henk Kooiker en André Welten. 

5. Voorgang lopende projecten 
– Doe-orgel. Met de voorgenomen aanschaf in 2017 van een zgn. Doe-orgel wordt ingestemd. Naast het aanvragen van subsidies worden orgelkringen gevraagd een bijdrage te leveren. Een bijdrage van € 200 geeft recht op het gratis ter beschikking hebben gedurende maximaal 6 dagdelen (per jaar) Doe-orgel gebruik gedurende 5 jaar mits dit agendatechnisch kan worden ingevuld. Details daarover volgen. Daarbij ook informatie over verzekering, lesbrieven, enz. In afwachting van gevraagde subsidies en andere bijdragen krijgt de BOF een Doe-orgel te leen tegen betaling van een borgsom. Bij voldoende subsidies en bijdragen van orgelkringen wordt het Doe-orgel aangeschaft met verrekening van de borgsom.

– 10 jaar BOF krijgt aandacht:
Bij de presentatie van het jaarmagazine 2017 in samenwerking met Fontys Conservatorium een concert in Tilburg: 8 april 2017. Ook het Doe-orgel zal dan geprogrammeerd worden. Een excursie naar drie orgels in Nuenen en Eindhoven, recent geplaatst en/of gerestaureerd door Sicco Steendam, en het Pels & Van Leeuwen-orgel in de TU/e, met een concert voor orgel en orkest: 13 mei 2017. En in het najaar een excursie naar Grave, Esscharen en Cuijk.

– Festival Nieuwe Muziek.
Het oorspronkelijk voornemen voor mei 2017 moet worden verschoven naar najaar 2017. Reden: de tijd die componisten en uitvoerenden nodig hebben ter voorbereiding en uitvoering.

– Brabants Orgel Rijkdom 2017.
Wordt ter ere van 10 jaar BOF 8 pagina’s dikker. Alle informatie wordt wat ruimer en dus leesbaarder gezet. De mogelijke ontvanger voor een eerste exemplaar wordt benaderd.

– Jeugd & Orgel (& Beiaard)
Liep goed in Oosterhout, met een excursie naar Oosteind. Ook in Eindhoven, Boxmeer en Hilvarenbeek veel enthousiasme. Een vervolg komt op 25 november. En een aanbieding voor orgellessen. Ook het Doe-orgel van Loek van Nes werd ingezet. In 2017 wordt het project voortgezet door Ton Stevens en Jan Verscheren in samenspraak met Wim van der Ros. In elk geval in Oosterhout, Roosendaal, Boxtel en Helmond. Wie doet verder mee in W-Brabant? Organisten in die regio worden in december benaderd via de Nieuwsbrief. Moet wel passen in lesplan van basisscholen. AvS en WvdR maken een plan voor benadering van scholen in mei. Dan zou ook het Doe-orgel voor de BOF-leden beschikbaar moeten zijn. Een Doe-orgel opbouwen blijkt erg inspirerend en leuk voor de leerlingen. Maar hoe verder komend dan die techniek? Is eenvoudige muziek beschikbaar of beschikbaar te maken/componeren? Zijn visueel/grafisch aangepaste toetsen een goed hulpmiddel voor snel aantrekkelijke muziek maken? Mogelijk hebben Ton Stevens en Lydia Vroegindeweij daar nog ideeën over. Wim van der Ros vervolgt. 

– Website
De ondersteuning door 2 BOF-leden is nog niet rond. De 3 gaan in conclaaf. 

6. Wvttk – rondvraag 

– De aankomende vacature penningmeester lijkt te kunnen worden vervuld door huidig penningmeester Geurt Brouwer door het aantrekken van een administrateur (M/V). Secretaris Engbert Tienkamp stelt zich niet herkiesbaar in 2017. Daarvoor worden kandidaten gezocht.
– Het orgel van Esbeek gaat naar de Lukas-parochie in Tilburg 

7. Afspraak volgende Algemene Ledenvergadering
 
De voorjaars-ALV is gepland voor zaterdag 8 april 2017 in de Heuvelkerk te Tilburg. Dan vindt ook de uitreiking van het eerste exemplaar van Brabants Orgelrijkdom 2017 plaats. 

8. Sluiting 

De voorzitter besluit de vergadering met de aanwezigen te danken voor hun aanwezigheid en inbreng. Aansluitend volgen de presentaties door Tannie van Loon van het Vollebregtorgel in de Hervormde kerk van Waalwijk-Besoyen en het van Oeckelenorgel in de Kerk aan de Haven. 8 april 2017 De voorzitter, De secretaris, Frank Petter Engbert Tienkamp