Smits-project Brabantse Orgelfederatie

Al enige jaren wordt binnen het bestuur van de BOF en haar adviseurs gesproken over de mogelijkheid van het opzetten van een project rond één van de Brabantse orgelmakers uit het verleden. De keuze is gemaakt om nu eerst het Smits-project het licht te doen zien.

Feitelijk was de BOF al met dit project gestart bij het uitbrengen van de portret-cd’s van de Smits-orgels in Gemert en Boxtel. Deze orgels worden op de betreffende cd’s gepresenteerd door de organisten Gerard Habraken en Tommy van Doorn.

Het doel bij dit project is uiteindelijk een boek à la ‘De orgelmakers Loret…’ uit te geven. Daarin zullen de orgelmakers Smits beschreven worden, hun verwantschap, hun bouwstijl en de ontwikkeling daarvan in de generaties, en de specifieke en karakteristieke kenmerken van de door hen gebouwde orgels. Uiteraard zal een tweetal cd’s met kenmerkende klankaspecten in dit boek worden opgenomen. Daarnaast zullen nog enkele portret-cd’s verschijnen zodat van het totale oeuvre van de orgelmakers Smits een goed klankdocument kan worden gepresenteerd. Medio 2021 zal een derde portret-cd verschijnen. Frans Jespers zal bij dit Smits-project als auteur het studie- en schrijfwerk voor zijn rekening nemen. Vanuit de BOF zullen Ad van Sleuwen, Henk Kooiker, Wijtse Rodenburg en Wim van der Ros verantwoordelijk zijn voor dit project. Met enige regelmaat wordt inmiddels op deze site van de BOF nieuwe informatie toegevoegd betreffende de orgelmakers Smits. Kijk daarvoor naar de ‘De orgelmakers Smits’-pagina op deze site.
Ook zullen in het maandblad De Orgelvriend actuele ontwikkelingen en hoofdstukken worden geplaatst. Een prominent Brabants orgelmakersgeslacht als dat van Smits verdient deze aandacht en deze presentatie. 

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws