Schijf – Sint-Martinuskerk

Orgel Kerk Info

Sint Antoniusstraat 44
4721 AN Schijf
(Gemeente Rucphen)
Locatie op Google Maps

Het Jacobus van Eynde-orgel (1700?)

Het orgel in ’t Schijf is van onbekende herkomst, maar wordt met vrij grote zekerheid toegeschreven aan Jacobus van Eynde, en gedateerd rond 1700. Het is vermoedelijk gebouwd voor een kloosterkerk in Vlaanderen. In 1789 is het herbouwd met een nieuwe windlade en deels oud pijpwerk, mogelijk door Van Peteghem. Ook in de negentiende eeuw is er door Van Peteghem aan gewerkt, waarbij de dispositie is gewijzigd en het kort octaaf opgeheven. In 1878 (?) werd het orgel naar Nederland verplaatst. Van den Bijlaardt plaatste het in 1909 in ’t Schijf, waar het op 28 april 1909 in gebruik is genomen. Na de bouw van een nieuwe kerk werd het instrument in 1940 door Vermeulen verhuisd. In 1985 voerde dezelfde bouwer een restauratie uit. Adviseur bij de werkzaamheden was Hans van der Harst namens de KKOR. Het orgel is op de kerkvloer in de absis geplaatst. Getracht is het oorspronkelijke karakter van het orgel zoveel mogelijk te herstellen. Klaviatuur, registratuur, delen van de orgelkas, de windvoorziening en verschillende registers werden gereconstrueerd. Op 21 december 1985 is het orgel weer in gebruik genomen met een bespeling door Hans van der Harst. Het orgel heeft geen pedaalklavier.

Het orgel had in 1909 als dispositie:
Manuaal: Bourdon 16′ D, Prestant 8′ D, Holpijp 8′, Violoncel 8′, Prestant 4′, Fluit 4′, Quintfluit 2′, Octaaf 2′, Trompet 8′ D/B.
Pedaal: Aangehangen.
Octaafkoppeling.

Dispositie 1985 

Manuaal C-f”’
Bourdon 8′
Flûte Traversière 8′ D
Prestant 4′
Flûte 4′
Nazard 3′
Doublette 2′
Tierce 1 3/5′ – gereserveerd
Fourniture 2 rangs (2/3′) – 1985
Cymbale 2 rangs (1/3′) – 1985
Cornet 5 rangs D – 1985
Trompette 8′ D/B – deels 1985
Cromorne 8′ D – 1985
Clairon 4′ B

Vulstem samenstelling 
Fourniture 2 rangs C: 2/3′ – 1/2′. cis: 1′ – 2/3′. cis’: 1 1/3′ – 1′. gis’: 2′ – 1 1/3′. cis”: 2 2/3′ – 2′. gis”: 4′ – 2 2/3′. 
Cymbale 2 rangs C: 1/3′ – 1/4′. cis: 1/2′ – 1/3′. cis’: 2/3′ – 1/2′. gis’: 1′ – 2/3′. cis”: 1 1/3′ – 1′. gis”: 2′ – 1 1/3′. cis”’: 2 2/3′ – 2′. 
Cornet 5 rangs discant cis’: 8′ – 4′ – 2 2/3′ – 2′ – 1 3/5′

Toetstractuur mechanisch 
Registertractuur mechanisch 
Windlade(n) sleeplade 
Toonhoogte a’ = 435 Hz 
Temperatuur middentoonstemming 
Winddruk 78 mm 

De kerk

In 1882 splitste de parochie van Schijf zich af van die van Rucphen en Klein-Zundert. Evenals de moederkerk was ook deze parochie gewijd aan de Heilige Martinus. In hetzelfde jaar kwam een kerkje gereed dat was ontworpen door P.J. Soffers. Dankzij een gift kon ook een torentje worden gebouwd, dat echter in 1914 tijdens een storm omwaaide. Besloten werd om een nieuwe toren te bouwen en de kerk te vergroten. In 1915 kwam dit werk gereed en in 1922 werd nog een torenuurwerk en een klok aangebracht.


In 1939 werd besloten om een nieuwe kerk te bouwen, daar de toenmalige kerk als te oud en te klein werd beschouwd. In 1940 werd de kerk ingewijd.
Het is een bakstenen kerk in traditionele vormen met een kerktoren. De kerk is gebouwd in 1939-1940 naar ontwerp van A.W. en B.P.J. Oomen uit Oosterhout. De kerk heeft een breed middenschip met lage en smalle zijbeuken en lage transeptarmen.

Info

Gegevens en fotos Piet Bron (2011)