Raamsdonk – Sint-Bavokerk

Pels-orgel Verschueren-orgel Concerten Kerk Muziek Info

Kerkplein 1 
4944 XD Raamsdonk
Locatie op Google Maps

Het Pels-orgel (1930)

Het Pels-orgel is een rein-pneumatisch orgel met 21 stemmen, verdeeld over 2 manualen en een vrij pedaal. Op 13 maart 1930 gaf pastoor L. van Heeswijk schriftelijk toestemming om met de bouw van het orgel te beginnen aan de firma Bernard Pels en Zonen, orgelbouwers te Alkmaar. Een aardig detail is dat de opdracht werd gegeven op een ansichtkaart vanuit pastoors vakantieplaats. Vele jaren hebben de klanken van het Pels-orgel de diensten in de St. Bavo kerk opgeluisterd, waarbij het werd bespeeld door Thomas van den Berg, die ruim zestig jaar organist van de kerk was. De toestand van het orgel noodzaakte in de loop van de jaren negentig tot een restauratie. Hiermee werd in 2000 begonnen en in 2003 werd het gerestaureerde orgel weer in gebruik genomen. 

Dispositie

Hoofdwerk (C-g”’)Zwelwerk (C-g”’) 
Bourdon 16′
Prestant 8′
Salicionaal 8′
Flute Harmonique 8′
Bourdon 8′
Octaaf 4′
Mixtuur III st
Trompet 8′
_____________________
Pedaal (C-f’) 
Subbas 16′
Zachtgedekt 16′
(transm. Man. I)
Octaafbas 8′
Fagot 16′
Viool prestant 8′ 
Viola da Gamba 8′
Vox Coelistis 8′
Holpijp 8′
Dolce 8′
Fluit 4′
Woudfluit 2′
Sesquialter 2 2/3′
Basson Hobo 8′
-tremolo-

Koppelingen:
P+I, P+II,
I+II, I+II 16’,
II+II 16’,
P+P8

Speelhulpen
Drukknopjes: Aut. Ped. O.; PP. P. MF. F. FF. T.O. Vrije Comb. Register Cresc.
Balanstrede zwelkast.
Generaal Crescendotrede met scala en wijzer.
2 Registerwippers voor Vrij instelbaar Automatisch Pedaal (S 16’, O 8’)


Het Verschueren-orgel (1986)

Het Verschueren-orgel is een tweeklaviers mechanisch orgel met vrij pedaal en 17 registers. In verband met de modernisering van de liturgie besloot men in 1983 tot de aanschaf van een nieuw orgel, op te stellen voor in de kerk. In 1984 werd opdracht gegeven aan Verschueren Orgelbouw te Heythuysen. Op 2 mei 1986 werd het nieuwe orgel feestelijk in gebruik genomen. 

Dispositie

Hoofdwerk (C-g3)Nevenwerk (C-g3) 
Praestant 8′
Roerfluit 8′
Octaaf 4′
Octaaf 2′
Sesquialter II st
Mixtuur IV st
Trompet 8′
_______________
Pedaal (C-f1)
Subbas 16′
Gedekt 8′ 
Octaaf 4′
Fagot 16′
Gedekt 8′ 
Fluit 4′
Quint 3′
Octaaf 2′
Terts 1/1/3′
Dulciaan 8′
-tremulant-
_______________
Koppelingen
Ped+HW
Ped+NW
HW+NW

De Trompet 8’ is deels afkomstig uit het voormalig Witte-orgel van de Noorderkerk in Rotterdam. De Subbas 16′ is in 1986 uit het eigen Pels-orgel van de kerk gehaald. De klaviatuur is ook ouder dan 1986 en heeft ivoren toetsinleg. Alle stemmen (ook de Sesquialter) zijn doorlopend.

Concerten

Er worden hier sinds 2014 niet meer regelmatig concerten georganiseerd.

De kerk

De gecommitteerde Raden van Holland en West-Friesland namen op 3 april 1787 het besluit om aan de inwoners van Raamsdonk toe te staan een katholieke kerk te bouwen. De kerk moest worden gebouwd op een afgelegen stuk grond en de Mis diende in stilte plaats te vinden, zonder klokgelui. In de Bergenstraat werd begonnen met de bouw van een schuurkerk, die aan St. Bavo werd toegewijd. 
De kerk aan de Bergenstraat werd te klein en men wilde een nieuwe bouwen. De zevende pastoor van Raamsdonk, Marthinus Adrianus van Aart, die hier in 1886 kwam, zou de bouwpastoor worden van de huidige St. Bavo. Architect Chr. Weber te Roermond bouwde de nieuwe kerk. Het werd een kruisbasiliek in romano-gotische trant met klaverbladvormige oostpartij. Het interieur is in verscheidene kleuren baksteen uitgevoerd en bezit pijlers en zuilen. Over het schip welven zich koepels. De kerk heeft ongeveer 370 zitplaatsen. Op 18 april 1888 werd met de bouw begonnen. Nog geen anderhalf jaar later, op 16 september 1888, wijdde Mgr. Godschalk, bisschop van Den Bosch, de kerk in. De prachtige gebrandschilderde ramen in de kerk werden geleverd door Nicolas te Roermond. 
In 2011 is er gerestaureerd. 

Het orgel in de nieuwe kerk was afkomstig uit de schuurkerk en dateerde uit 1837, toen het door Mej. Theodora Maria Sprangers, weduwe van Simon Simonsen van Son, werd geschonken. Tot 1930 heeft het dienst gedaan. Het werd toen vervangen door het huidige Pels-orgel. In de kerk hangt nog een waardevolle kopere kroon en bevinden zich nog twee koperen kandelaars, afkomstig uit de schuurkerk. Deze kerk is een onderdeel van de samenvoeging van 6 parochiekernen onder de naam Elisabethparochie. 

YouTube

Nicolas de Grigny, Recit de Tierce en Taille (5:27)
Nicolas de Grigny, Dialogue uit het Gloria (3:35)
Bert Matter, Wees wellekom, Immanuel/Be welcome, Immanuel (9:28)

Info

Tot 2014 werden hier concerten georganiseerd door de S.V.O.B. (Stichting Vrienden Orgels St Bavo Raamsdonk), maar deze Stichting is in 2014 opgeheven.

Laatste actualisatie: juli 2022