Nieuwsbrief 58 – 31 oktober 2019

31 oktober 2019 

Beste nieuwsbriefontvanger. 
Wij zijn blij dat u als orgelliefhebber op de hoogte wilt blijven van wat er in Noord-Brabant allemaal speelt op het gebied van orgelcultuur. Daarom heeft u zich immers destijds opgegeven voor toezending van de nieuwsbrieven van onze vereniging*. 

Zoals u wellicht op onze website of in ons magazine hebt gelezen bestaat de Vereniging Brabantse Orgelfederatie (BOF) inmiddels 12½ jaar. Wij vierden dit onlangs bescheiden bij onze najaarsexcursie en besteden er bij onze komende Algemene Ledenvergadering op zaterdag 9 november a.s. in de Heuvelsekerk in Tilburg weer aandacht aan. Wij zetten dan een aantal mensen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming en verdere groei van onze vereniging in het zonnetje. Dit gebeurt om 11.00 uur aansluitend aan de ALV (die om 10.00 uur gehouden wordt) tijdens een feestelijke bijeenkomst met orgelmuziek in de Heuvelsekerk en daarna een kleine lunch. Zie tevens onze site www.brabantorgel.nl. 

Leden van de BOF steunen door hun lidmaatschap het doel om de orgelcultuur in Brabant te stimuleren en genieten van (kosten-)voordelen bij verenigingsactiviteiten zoals de excursies en onze cd-uitgaven. Ook krijgen leden in het voorjaar bij de presentatie van het jaarmagazine een gratis exemplaar toegezonden. Het lidmaatschap staat open voor iedere belangstellende of organisatie die ons doel onderschrijft. Meer over dit alles vindt u op onze website, o.a. bij ‘Algemene Ledenvergadering’.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuwsbrief