Nieuwsbrief 42 – 21 februari 2014

21 februari 2014

Geachte nieuwsbrieflezer

Brabants Orgelrijkdom 2014 
De presentatie van het nieuwe orgelmagazine, waar op de komende weken nog hard aan gewerkt wordt, zal zijn op zaterdag 12 april a.s. in Boxtel. In de weken na deze presentatie worden de magazines door Brabant verspreid en zullen ze bij de meeste VVV’s gratis opgehaald kunnen worden of meegenomen bij de meeste orgelconcerten vanaf die datum. 
Orgelkringen, organisten en andere betrokkenen kunnen nog tot 1 maart bijzonderheden opgeven voor ons magazine over hun orgel, speciale concerten, herstellingen aan het orgel of andere zaken die voor onze lezers interessant kunnen zijn, zodat wij die onder ‘Brabants allerlei’ kunnen publiceren. 

Algemene Ledenvergadering Brabantse Ogelfederatie 
Voorafgaand aan de presentatie op 12 april in Boxtel is de voorjaarsledenvergadering van de Vereniging gepland. Tijdstip en planning wordt nog bekend gemaakt. 

Excursies 2014 
1. de voorjaarsexcursie gaat op zaterdag 17 mei naar Grave, Mill, Zeeland en Uden… 
2. de najaarsexcursie gaat op zaterdag 4 oktober naar Chaam, Ulvenhout, Ginneken en Gilze… 

Organist(en) gezocht 
Regelmatig bereikt ons als Brabantse Orgelfederatie de vraag of wij kerk- of parochiebesturen kunnen helpen om een (invallend) organist te zoeken. Via de Nieuwsbrief zullen we dat wanneer nodig doen. Daarbij roepen we organisten op contact op te nemen met de betreffende contactpersoon voor verdere afspraken. Bij deze een eerste aanvraag via deze weg… 

De abdij van Postel zoekt organist Onze broeder-organist heeft gevraagd om ten dele van zijn taak ontlast te worden, gezien zijn hoge ouderdom. Omdat we ook de broeders die orgel kunnen spelen zoveel mogelijk in het koor willen houden, om de zang te ondersteunen, zijn we op zoek naar een goede organist om op zondagen en hoogfeesten de Mis van de abdijgemeenschap te spelen. De abdij van Postel -in België, maar bij de Nederlandse grens- is op zoek naar een goede organist, die -op zondagen en hoogfeesten- de Mis van de abdijgemeenschap zou kunnen komen spelen (opluisteren van de viering en zangbegeleiding). 
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de abt abtfrederic@abdijpostel.be 
Hoogachtend, F. Testaert o.praem., abt
 

Ook orgels gezocht en te koop… 
Op onze website hebben we nu deze mogelijkheid om oproepen te doen. Zie de ‘Vraag en aanbod’ knop op de homepage waar naast de vraag van en naar organisten ook (pijp)orgels die in Noord-Brabant te koop zijn of gevraagd worden aangemeld kunnen worden. 

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuwsbrief