Nieuwsbrief 26 – 1 februari 2010

1 februari 2010

Geachte nieuwsbriefs-lezer:

1. Brabantse orgelkrant 2010
De voorbereidingen voor de Brabantse orgelkrant 2010 zijn gestart.
Hoofdthema is dit jaar Jeugd en Orgel.
– In Deurne gaan leerlingen betrokken worden bij een orgelproject en kerkmuziek. Het orgel wordt daar op dit moment volledig gerestaureerd. In Helmond (Jan van der Laar) is al ervaring met het betrekken van jeugd bij het orgel.
– Opleidingen tot o.m. organist (conservatoria, muziekscholen en particulier), orgelbouwer, orgeladviseur. O.a. interview met Ad van Sleuwen en Pels en van Leeuwen stelt de werkplaats open voor orgelleerlingen.
Mocht u vermeldenswaardige informatie hebben passend in dit thema neemt u dan svp contact op met de redactie (Wim van der Ros en Wijtse Rodenburg via orgelkrant@brabantorgel.nl), zodat we kunnen bekijken hoe dat een plaats kan krijgen in de nieuwe krant.

Redactioneel zijn verder de volgende onderwerpen voorzien:
– orgelbouw- en restauratienieuws
– de agenda (zo spoedig mogelijk opgeven!)
Verdere suggesties blijven zeer welkom.
De introductie van de nieuwe Brabantse Orgelkrant 2010 staat gepland op zaterdagmiddag 24 april 2010, bij de afsluiting van het Festival Nieuwe Muziek van de Brabantse Orgelfederatie in Eindhoven, o.a. in de Stadskerk St.Cathrien. De commissaris van de Koningin zal daarbij het eerste exemplaar in ontvangst nemen. Het complete programma van die dag volgt later via de website.
Noteert u deze datum vast in uw agenda.
De vertegenwoordigers van de Brabantse orgelkringen kunnen dan weer ter plekke het benodigde aantal van de gratis Orgelkranten meenemen voor gebruik bij hun concerten en activiteiten.

2. Brabantse orgelagenda 2010
Aanleveren orgelconcertgegevens! Inmiddels zijn er een groot aantal concerten voor 2010 bij ons bekend en al opgenomen in de orgelagenda (orgelkalender 2010) op onze website www.brabantorgel.nl. Echter, er ontbreken er ook nog een flink aantal! Wilt u uw concerten opgenomen hebben in de Brabantse Orgelkrant 2010 dan dient u uiterlijk 8 maart a.s. de gegevens daarvoor aan te leveren via info@brabantorgel.nl.
Graag opgeven:
– plaats (gemeente/kerk)
– aanvangstijd
– toegangsbijdrage (of gratis?)
– organist en/of musici
– indien bekend: indicatie van het programma
Aanleveren van gegevens voor concerten kan het hele jaar door: die worden dan steeds op de website geactualiseerd of aangevuld met bijvoorbeeld de programmagegevens. Voor opname in de krant geldt echter de deadline van 8 maart!

3. Voorjaars-orgelexcursie
De volgende excursie is gepland op 15 mei 2010, met een bezoek aan drie van Hirtum-orgels (Hilvarenbeek, Diessen, Eersel).

4. Boek over de Leendse kerktoren
Frans Simkens, ons lid uit Leende, meldt:
Er komt een uniek boek uit over de Leendse kerktoren: De geheimen van een middeleeuws bouwwerk, door de 89-jarige auteur Max Farjon. Er is een introductie van dit boek te zien op de website www.detorenvanleende.nl. Daar vindt u daar de bijlagen van het boek die te omvangrijk en veelal te technisch waren voor de gemiddelde lezer. Ze zijn op de website ondergebracht en nu volledig te raadplegen. Klik in de linkerkolom op “het boek”. Het boek is tot 1 februari met 10 Euro voordeel te koop, de website toont hoe u het in bezit kunt krijgen. Het zal op 7 maart 2010 verschijnen.

5. Orgeltrip “Abdijen in de Ardennen: hun bier en hun orgels” naar Namen, Leffe, Rochefort, Maredsous, vanuit Antwerpen.
Zaterdag 13 maart 2010 Calcant (B) in samenwerking met de Brabantse Orgelfederatie (NL)
Vertrek:
08u00 Station Berchem – Antwerpen
08u15 Rotonde Wommelgem E 313 (parkeergelegenheid)
10u00 Namur, Grand Séminaire: Rudi Jacques, 2009
12u00 Maredsous, Benedictijnen: Lunch
13u00 Maredsous:
Hoofdorgel Cloetens e.a. – Westenfelder 2009
Koororgel Thomas 2006
14u30 Leffe, Norbertijnen: Thomas 1996
16u00 Rochefort, Trappisten: Eisenbarth 2008
19u00 Terug in Antwerpen
Organisten: P. Dominique Goblet, Ghislain Zeevaert, Bernard Michel, Jan Van Mol
Deelname: € 50,- Inbegrepen: verplaatsing met dubbeldekker vanaf Antwerpen, lunch in
Mardesous, bierdegustatie, uitgebreide brochure, orgelbespelingen… Aanmelden : janvanmol@pandora.be – tel. 0032 497 438424
België:Calcant 001-4416377-43
Nederland: Calcant 103 866 264 (Rabo)

De abdijbieren zijn onze nationale trots. Ondertussen blijven slechts 5 trappistenabdijen (waaronder Rochefort) over die hun bier nog zelf brouwen. Vaak gelden daar nog economische maatstaven die elders niet meer gelden.
Extreem is het legendarische Westvleteren, waar men in de rij moet staan om 6 flesjes – niet meer – te kopen. Andere abdijen vielen terug op een oude traditie – élke abdij had een brouwerij en visten eventueel overgeleverde
recepten op die dan toevertrouwd werden aan “gewone” industriële brouwerijen. Heeft dat iets met het orgel te maken? Zeer zeker. De abdijen die bier verkopen zijn zonder uitzondering welvarend. De trappisten hebben een regel die hen gebiedt het overgebleven geld op het einde van het jaar weg te geven… De financiële inspanning die het verwerven van een nieuw orgel vraagt, is voor hen meestal geen punt. De afweging zal eerder gaan of dergelijk luxeproduct wel past binnen de beleden armoede.

Meer info zie de website http://www.calcant.be/crbst_37.html

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuwsbrief