Nieuwsbrief 15 – 2 juli 2008

2 juli 2008

Geachte nieuwsbrieflezer,

Masterclass
Op zaterdag 4 oktober wordt er een masterclass georganiseerd voor orgelstudenten en toekomstige orgelstudenten in Raamsdonk. De masterclass wordt verzorgd door Bram Beekman, hoofddocent en directeur van het Brabants Conservatorium in Tilburg.
Inschrijfformulieren en informatie in de bijlagen.
Nationale Orgeldag
Oproep voor deelname aan de Nationale Orgeldag 2008 – zaterdag 13 september
Dit jaar wordt voor de zevende maal in successie op de zaterdag van Open Monumentendag de Nationale Orgeldag gehouden. In het gehele land zullen organisten, orgelcommissies en kerkbesturen, veelal tijdens de openstelling van hun kerk of centrum, hun orgel demonstreren en toelichten.
De doelstelling van de Nationale Orgeldag is zoveel mogelijk mensen te betrekken bij het orgel. Vooral mensen, die op Open Monumentendag een kerk inlopen, zullen dan als “toevallige passant voor het orgel” verrast kunnen worden door alles wat een orgel te bieden heeft als cultureel erfgoed. Maar ook zullen mensen gericht op orgels (en de activiteiten rond het orgel) afkomen, die zijn opgenomen op de site van de Nationale Orgeldag.

Zij die op zaterdag 13 september a.s. één of meer activiteiten rond of op hun orgel hebben, worden verzocht op de site www.nationaleorgeldag.nl het aanmeldingsformulier in te vullen. Dit kan een enkele orgelbespeling betreffen, het kan ook een rondleiding door en/of toelichting op het orgel zijn. Dit alles zal dan worden opgenomen in de landelijke database. Separaat kan u een foto mailen van uw orgel, zodat deze foto ook kan worden opgenomen.
Indien u ook op de zondag van Open Monumentendag (14 september a.s.) activiteiten rond uw orgel heeft, kunt u dat eveneens vermelden bij de bijzonderheden.
Op deze site zullen begin augustus nog downloads worden opgenomen voor verdere lokale of regionale publiciteit.

Staat uw activiteit op Nationale Orgeldag nog niet vermeld op onze site www.brabantorgel.nl, meldt dan de bijzonderheden aan info@brabantorgel.nl, zodat wij die in onze agenda kunnen opnemen.

De Brabantse Orgelfederatie ondersteunt van harte de Nationale Orgeldag.
De Nationale Orgeldag zal voortaan georganiseerd worden vanuit de regionale en plaatselijke clubs, zoals onze federatie.

Al onze nieuwsbrieflezers wensen wij een “orgelrijke” vakantie.
Het bestuur van de Brabantse Orgelfederatie

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuwsbrief