Huijbregts, Ruud

Ruud Huijbregts (geboren 1961) studeerde aan het Brabants Conservatorium te Tilburg orgel bij Hub.Houët en Bram Beekman, klavecimbel bij Gerard Dekker en koordirectie bij Jan Boogaarts en Cees Rotteveel. Verder volgde hij nog diverse cursussen o.a. bij Luigi Tagliavini, Albert de Klerk en Kamiel d’Hooghe (orgel) en Joop van Zon (orkestdirectie). 

Ruud Huijbregts is op verschillende terreinen actief: als organist, clavecinist/continuospeler en als koordirigent gaf hij reeds vele concerten in binnen- en buitenland, en verzorgde hij diverse radio-, televisie- en CD-opnamen.
In 2006 verscheen een CD met het complete werk van Herman Hollanders, die in de vroege 17de eeuw o.a. organist was van de Eindhovense Sint Cathrien. 

Orgelconcerten o.a. in St.Paul’s Cathedral in Londen, de Utrechtse Domkerk en de Kathedrale Basiliek St. Bavo te Haarlem. Samen met het Brabants Orkest in het Concertgebouw te Amsterdam en op het concertorgel in het Muziekgebouw Eindhoven.

In 1981 richtte hij het Eindhovens Vocaal Ensemble op, thans Collegium Vocale Eindhoven geheten. Met dit koor voerde hij vele grote koorwerken uit, waaronder Bach’s Johannes- en Matthäus-Passion, Magnificat en Hohe Messe, de Mariavespers van Monteverdi, het Requiem en de mis in c klein van Mozart en alle grote missen van Haydn. Daarnaast ook vele werken van hedendaagse componisten o.a. Toebosch, Maessen, Manneke, Kodaly, Britten en Pärt. In november 2012 werd Ein Deutsches Requiem van Brahms uitgoevoerd in de nieuwe bewerking voor klein ensemble van Joachim Linckelmann.

Ruud Huijbregts is mede-initiatiefnemer en artistiek leider van Collegium Musicum Eindhoven. Hierin participeren het Collegium Vocale en Collegium Instrumentale (voorheen Brabants Muzyk Collegie) in de concerserie ‘Muziek in de Cathrien’, wekelijkse concerten op zaterdagmiddag in de Eindhovense Stadskerk St.Cathrien


In 2011 werd hij benoemd tot stadsorganist van Eindhoven.

Naast zijn werk als dirigent/organist aan de Eindhovense Stadskerk is hij dirigent van het studentenkoor Vokollage van het Eindhovens Studenten Muziekgezelschap “Quadrivium”, docent aan de CKE muziekschool te Eindhoven en aan het Fontys Conservatorium te Tilburg.

Interview

Interview in Brabants Orgelrijkdom 2016, zie vanaf bladz. 8.

Website Ruud Huijbregts

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Organisten