Giesen, Lambertus (1850-1904)Lambertus M. Giesen (Bertus) is op 24 maart 1850 geboren te Wanroij. Hij was een zoon uit een gezin van 13 kinderen. Zijn ouders waren Jacobus Giesen (1808-1870) en Maria van der Sanden (1819-1897) beide geboortig uit Wanroij. Zowel zijn moeder als zijn oom Hendrikus van der Sanden (ingeschreven in Wanroij sinds 1823-1884) waren zeer muzikaal. Hendrikus kwam als organist naar Wanroij en werd later koster/organist en hoofdonderwijzer in Wanroij. Lambertus is een broer van de meer bekende musicus en organist Adrianus Giesen (1843-1916). Het is zeer wel mogelijk dat Bertus de eerste beginselen van muziek en orgelspel leerde van zijn oom Hendrikus van der Sanden, wellicht ook later van zijn oudere broer Adrianus. Vast staat dat beide heren Giesen lid waren van het mannenkoor de Liederentafel uit Wanroij. Daarnaast kreeg Lambertus les van Broeder Gregorius van Dijk O. Carm. (1816-1894), een fameus organist en orgeldeskundige uit Boxmeer.  
Op 29 april 1869 verhuist Bertus Giesen naar het Jezu├»eten Seminarie in Kuilenberg het huidige Culemborg. Hij staat daar ingeschreven als student. Het is niet uitgesloten dat Bertus les kreeg van zijn broer Adrianus die in Culemborg als organist staat ingeschreven. Op 19 augustus 1873 vertrekt Bertus Giesen uit Culemborg naar Rotterdam en vestigt zich daar als muziekonderwijzer. Daarnaast werd hij organist en zangdirecteur aan de Onze Lieve Vrouwekerk in Rotterdam aan de Wijnhaven.  
Op 21 augustus 1876 treffen we Bertus voor het eerst als ingeschrevene aan in de registers van Rotterdam. In het adresboek treffen we Bertus voor het eerst aan in 1878. Samen met zijn broer Adrianus, organist en musicus te Den Haag, zat hij in de Berechtingscommissie van Examinandi van de NOV. Ook zaten zij samen in sollicitatiecommissies namens de NOV onder meer voor de benoeming van een organist voor de Sint-Josephkerk te Delft.
Bertus sterft ongehuwd op 24 oktober 1904 in het Sint-Anthoniusgesticht in Rotterdam. 

Composities van Lambertus Giesen  

Aan ’t Vaderland 
TTBB 

Feestmarsch
Voor piano. 

‘Alleen’. 
Dramatisch lied voor bariton en klavierbegeleiding. 
Uitgave 1886.
klik hier voor de facsimile van de partituur.

Ecce panis angelorus
TTBarBB,  
Waanders Rotterdam 1923. 


Laatste actualisatie: 16 febr. 2018

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Componisten