Franssen, Wim

Wim Franssen studeerde muziek aan het Brabants Conservatorium Tilburg, achtereenvolgens Schoolmuziek, Orgel en Theorie der Muziek. Hij was werkzaam als docent muziek aan de opleiding voor kleuterleidsters, later PABO te Eindhoven. Vanaf 1989 was hij verbonden aan de muziekschool van het Centrum voor de Kunsten te Eindhoven voor de muziektheoretische vakken, m.n. voor de opleiding tot de Staatsexamens Muziek.
Hij is momenteel als organist werkzaam aan de kerk van de ‘Abdij van Berne’ te Heeswijk, alwaar hij ook mede-organisator is van de ‘Berne Abdijconcerten’. 

Organisatie Werkgroep Orgelkring Heeswijk van de Abdij van Berne. 

Secretariaat: 
Drentelaan 19, 
5691 KS Son.
Telefoon: 0499 – 471303. 
E-mail: orgelkring@abdijvanberne.nl

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Organisten