Etten-Leur – Van Gogh Kerk

Orgel Concerten Muziek Boek Het oude raadhuis Orgelkring Info

Markt 1 
4875 CB Etten-Leur.
Locatie op google/maps

Het Jacobus Zeemans-orgel (voor 1699)In de Van Gogh Kerk staat het Jacobus Zeemans-orgel, in 1699 geplaatst door  Jacobus Zeemans, organist en orgelmaker te Breda. Hij had dit orgel een aantal jaren eerder gebouwd voor de Janskerk in Roosendaal waar hij organist was, maar verkocht het in 1699 aan Etten.
Dit orgel betreft één van de 32 nog aanwezige orgels in ons land die onderdelen bevatten uit de 17de eeuw. In Noord-Brabant zijn er nog maar vier instrumenten uit deze periode. Dit orgel heeft dus grote historische waarde. Bovendien is de orgelkas fraai van verhouding en rijk aan houtsnijwerk. Het orgel heeft een bewogen geschiedenis achter de rug. Vernieuwd in 1771, leeggeplunderd door franse soldaten in 1795, hersteld in 1815 en gepneumatiseerd in 1933.
In 1990 is begonnen met de meest recente restauratie door de orgelbouwer Henk van Eeken te Herwijnen (www.henkvaneeken.com) met Hans van Nieuwkoop als adviseur. Op 15 september 1994 werd het gereconstrueerde Jacobus Zeemans-orgel weer in gebruik genomen. 

Dispositie:

Manuaal C-c”’Pedaal C-c’ 
Prestant 4′ (front 1994, binnenpijpen grotendeels 1815) 
Prestant 8′ discant (grotendeels 1815) 
Holpijp 8′ bas/discant (1815) 
Cornet 4 sterk discant (3 rijen 1699, 1 rij divers historisch materiaal) 
Fluit 4′ bas/discant (grotendeels 1815) 
Nasard 3′ bas/discant (1994) 
Octaaf 2′ (grotendeels 1815 en het overig deel uit 1699) 
Mixtuur 3sterk (1994) 
Vox Humana 8′ bas/discant (1994) 
Bourdon 16′ (1994) 
Aangehangen


 

Concerten 

Woensdag 1 mei 2024                
Toegang gratis
Inloop-orgelconcerten + orgeldemonstratie door organisten van de orgelkring
Bij het Inloop-orgelconcerten van 1 mei kunt u vrij in en uit lopen tussen 11.00 en 12.15 uur om het orgel te bekijken en te beluisteren! Boven bij de organist komen kijken is mogelijk. Ook is er veel informatie over deze historische instrumenten én kunt u het DOE-orgel bekijken. Dit is een “bouwpakket” waarmee kinderen een orgel kunnen bouwen en kunnen zien en ervaren hoe een pijporgel werkt.

Woensdag 23 oktober 2024       
Toegang gratis
Inloop-orgelconcerten + orgeldemonstratie door organisten van de orgelkring

Woensdag 11 december 2024   
Toegang gratis
Inloop-orgelconcerten + orgeldemonstratie door organisten van de orgelkring

De boekuitgave ‘Sieur Jacobus Zeemans’
en cd 

De boekuitgave ‘Sieur Jacobus Zeemans en de Bredase orgelbouw in de barok’ (2017) door Frans Jespers is een uitgave van de Orgelkring Jacobus Zeemans.
Het is uitgegeven ter gelegenheid dat het 300 jaar geleden is dat het Zeemans-orgel in het Trouwkerkje werd geplaatst.
Het boek heeft een formaat van 17 x 24 cm en een omvang van 64 pagina’s.
ISBN/EAN: 978-90-827113-0-1 

Achter in het boek zit een cd met opnamen van de beide Zeemans-orgels van Etten-Leur gespeeld door Rob Nederlof.  
Dit boekje is te koop op deze website of bij Orgelkring Jacobus Zeemans, kijk op www.jacobuszeemans.nl

Orgelkring ‘Jacobus Zeemans’

 Op dit Zeemans-orgel worden concerten georganiseerd door de Orgelkring Jacobus Zeemansorgel www.jacobuszeemans.nl

Het oude raadhuis/ kerk

Het voormalige gemeentehuis aan de Markt, sinds de oplevering van het nieuwe stadskantoor in 2004 het Oude Raadhuis genoemd, dateert uit 1776. Het ontwerp is van Philip Willem Schonck. Hij is ook de ontwerper van de gemeentetoren aan de Roosendaalseweg. In deze toren uit 1771 bevinden zich de 37 klokken van de beiaard. De gemeentetoren vormt één geheel met de voormalige Nederlands Hervormde kerk, die dateert uit de 13de eeuw als overgebleven gedeelte (het middenkoor) van een verder verdwenen 16de eeuwse hallenkerk.
De vader van Vincent van Gogh was hier vanaf 1875 zeven jaar predikant en zijn zoon Vincent woonde en werkte in 1881 in Etten-Leur.
De kerk is sinds 1986 in gebruik als Raadzaal van de gemeente Etten-Leur. Sinds 19 december 2014 is naam gewijzigd naar Van Goghkerk. Dit in verband met de nieuwe functie van de voormalige kerk als tentoonstellingsruimte.

In de gemeentetoren bevinden zich de 49 klokken van de beiaard, die met regelmaat wordt bespeeld door gemeentelijk beiaardier Michel Gottmer. Tijdens de weekmarkt op woensdagmorgen en in de zomermaanden vinden er muziekuitvoeringen plaats. Dit carillon is in 2006 gerenoveerd en uitgebreid. 

Info

Deze organisatie is vertegenwoordigd bij of lid van de Brabantse Orgelfederatie.

Laatste actualisatie 1 juni 2020