Escharen – Sint Lambertuskerk

Orgel Concerten Muziek Boek Kerk Orgelkring Info

Sint Machutusweg 2
5364 RB Escharen
Locatie op google/maps

Het Gilman-Smits-orgel (1728/1841)


Het orgel is gebouwd door Laurent Gilman, waarschijnlijk in 1728 voor de zusters Tertiarissen in Peer. 
(Frans Jespers, 2020) 

In 1864 werd het orgel overgeplaatst naar het huidige kerkgebouw. Het bleef tot 1923 bij de orgelmakers Smits in onderhoud en bleef het instrument nagenoeg ongewijzigd. 
In 1954 werd het orgel gerestaureerd door Vermeulen uit Weert. Er werd een windmachine en een nieuw pedaalklavier geplaatst. Tevens verhuisde de klaviatuur van de achter- naar de voorzijde. 

Omstreeks 1990 was het orgel nagenoeg onbespeelbaar geworden en verkeerde het kerkgebouw in slechte staat. Nadat de restauratie van de kerk in 1999 klaar was kreeg Verschueren Orgelbouw in 2002 de opdracht voor de restauratie. Deze restauratie van dit bijzondere instrument werd uitgevoerd onder advies van Jan Boogaarts en Rudi van Straten. 
Om de klank van het orgel te verbeteren is het instrument wat naar voren geplaatst. Plaatsing in de balustrade bleek te duur, maar de klaviatuur ging weer naar de achterzijde. De orgelkast is hersteld, geschilderd en verguld. Het pedaalklavier is vernieuwd. De windladen en de oude spaanbalg uit 1843 zijn gerestaureerd. Het pijpwerk, grotendeels uit de 17de en 18de eeuw, is hersteld en aangevuld.
Ook de bij het orgel horende heiligenbeelden keerden terug: Caecilia (bovenop midden), Willibrordus (rechtsboven), Lucia (linksboven), Mozes (rechtsonder) en Aaron (linksonder), beelden die in de achttiende eeuw zijn gesneden door Petrus Verhoeven. Ze zijn alle vijf misschien een erfenis van de oorspronkelijke locatie. 

 
De middenvelden


 
Links en rechts aan de orgelkas zijn beeldjes van Aaron (links) en Mozes (rechts) gemonteerd. 
Het is niet duidelijk wat deze twee figuren betekenen in relatie tot de geschiedenis van het instrument. 


De status van kerk en orgel in 2017 en daarna.
Het is nog onduidelijk wat met deze kleine dorpskerk gaat gebeuren. Er mag vanuit het bisdom niet meer in worden geinvesteerd. 
Dat betekent dat het orgel er blijft staan en de toekomst ervan onduidelijk is. Maar dat zal zeker niet ten goede komen aan dit historische instrument.
Of het orgel gaat ergens in opslag tot er een passende bestemming voor is. 
Of het krijgt een plaats in de dichtsbije grote kerk: de Sint-Elisabethkerk in Grave.
De toekomst zal het leren.

Dispositie

Manuaal (CD-f”’)
Holpijp 8′ (C-fis hout, 1834), 
Praestant 8′ (discant vanaf e’), 
Salicionaal 8′ (CD-cis’ gecombineerd met fluit 4′, verder open), zeer oud.
Praestant 4′, (CD-f” in het front, verder op lade), 1759.
Fluit 4′ (CD-c” gedekt, verder open), zeer oud.
Octaaf 2′, zeer oud.
Sifflet 1′ (cis”’-f”’ nieuw), 1759. 
Cimbel II, 1759.
Trompet B/D 8′, 1759.
Dulcian 4′ (cis”’-f”’ nieuw), 1864.

Aangehangen pedaal (CD-e). 
Tacet. 
Winddruk: 63 mm wk. 
Toonhoogte: a’ = 415 Hz. 
Temperatuur: 1/8 komma. 

Boek

‘Het orgel in de H. Lambertuskerk Escharen’. Escharen, 2003. 
Dit boekje kan besteld worden door € 9,- over te maken op rekening 9830.99.596 van Orgelstichting Lambertuskerk Escharen, 
Burgemeester de Bourbonplein 4, 
5364 PT Escharen, 
onder vermelding van ‘orgelboekje’ en uw adresgegevens.

Concerten

Doorgaans worden hier geen concerten gegeven.

Muziek

Zaterdag 7 oktober 2017
Deze kerk was onderdeel van de najaarsexcursie van de Brabantse Orgelfederatie.Muziek van dit orgel staat op de cd Brabants Orgelrijkdom XXV.

Orgelkring ‘Gregorius van Dijk’

Concerten op dit orgel worden o.a. worden verzorgd door deze orgelkring

De kerk

Oorspronkelijk stond er een eeuwenoude kerk meer noordelijk, naast het kerkhof. In 1674 was deze bij het beleg van Grave zwaar beschadigd. Doordat de kleine protestante gemeenschaap niet in staat was de kerk te herstellen verviel die tot een ruine. een schuurkerk die door de katholieken gebruikt werd, brandde in 1794 volledig af. In 1799 werd hij herbouwd en in 1809 werd een toren bijgebouwd. In 1860 werd L.Verstraaten pastoor en die nam initiatief tot het bouwen van een nieuwe, de huidige kerk. Hij was de bouwpastoor in 1863 met als architect vermoedelijk dr. P.H.J.Cuypers. De kerk is eenbeukig in neogotische stijl. In 1930 werd de kerk uitgebreid met een zijbeuk en een transeptarm. Sinds 1999 rijksmonument. Op de 2de Pinksterdag is de kerk bedevaartsdoel ter ere van St.Machutus, beschermheilige tegen kinderziekten en verlammingen.

 
Tabernakel met afbeelding van de Ark des Verbonds.

Info

Deze organisatie is vertegenwoordigd bij of lid van de Brabantse Orgelfederatie.

Laatste actualisatie 10 november 2021