Berg, Henco de

De blinde musicus Henco de Berg werd in 1967 in het Friese Drachten geboren. Hij studeerde orgel en piano bij de organist van de St.-Agathakerk te Lisse, Ernest Gervais, en bekwaamde zich daarna aan het Rotterdams Conservatorium bij Jet Dubbeldam, Arie J. Keijzer en Maurice Pirenne. Voor orgel behaalde hij de diploma’s Docerend en Uitvoerend Musicus alsook de Aantekening voor orgelimprovisatie. De Berg studeerde tevens theorie der muziek bij Henk de Croon aan het Fontys-Conservatorium te Tilburg. Arie J. Keijzer en Jan Welmers waren zijn leermeesters in de verfijning van zijn improvisatietechniek. Tweemaal nam hij deel aan de improvisatieklas voor orgel en piano van Loïc Mallié aan de Internationale Zomeracademie te Haarlem. Piet Kee onderrichtte hem in Bach-interpretatie. Als organist is hij verbonden aan de ‘Église Wallonne’ te Breda, waar hij het König-orgel uit 1763 bespeelt. De Berg is actief als concerterend organist. Daarnaast was hij tot 2017 als hoofdvakleraar voor orgel en improvisatie verbonden aan het Fontys-Conservatorium en de ‘Young Musicians Academy’ te Tilburg.
Voor het label Prestare legde De Berg op vijf cd’s als improvisator een groot aantal compositorische vormen vast. Deze zijn ondermeer de Symfonie, Sonate, Triosonate, Symfonische Fantasie en  dubbelfuga en diverse variatiereeksen alsmede de verklanking van de Kruiswegstaties. Deze opnames vonden plaats aan het Müller-orgel van de Grote of St. Bavokerk te Haarlem, het Bätz-orgel van de Evangelisch-Lutherse Kerk te Den Haag, het Cavaillé-Coll-orgel van de Madeleine te Parijs, het Stahlhuth-Jann orgel van de St. Martin te Dudelange (Luxemburg) en het Marcussen-orgel van de Laurenskerk te Rotterdam.
Tevens maakte hij 2 cd’s in de Saint Martin te Dudelange met werken van Max Reger (Zweite Sonate in d-moll opus 60), Louis Vierne, Marcel Dupré en Olivier Messiaen (o.a. l’Ascension de Notre-Seigneur).

cd’s

Henco heeft cd’s opgenomen bij het label Prestare.
Een daarvan is opgenomen op het Pels & Van leeuwen-orgel in het auditorium van de TU in Eindhoven:

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Organisten