Nieuwe BOF adviseurs gezocht…

Het bestuur van de Brabantse Orgelfederatie op zoek naar orgelliefhebbers die willen helpen de activiteiten van de Vereniging op vrijwilligersbasis voort te zetten.
Eerder meldden we dat er twee nieuwe bestuursleden gezocht worden (zie het betreffende nieuwsbericht hieronder), maar er is ook behoefte aan een aantal mensen die zich als ‘adviseur’ willen inzetten bij praktische zaken. Dat kan samen met, maar ook los van een bestuursfunctie. Zo zijn we op zoek naar:

Een manus van alles
Voor praktische zaken zoals coördineren van de excursies, concerten, festivals, orgelbeheeractiviteiten, documentatie verzamelen en onderhouden van contacten met orgelkringen, orgeleigenaars/beheerders, orgelbouwers en orgelliefhebbers.

Een webmaster.
Enige ervaring met IT met name Word Press is daarbij gewenst. Het gaat om het beheer en verder uitbouwen van onze verenigingswebsite www.brabantorgel.nl. Samen met de assistent-webmaster moet de site actueel worden gehouden en waar nodig uitgebreid met nieuwe informatie.


Een grafisch ontwerper.
De BOF publiceert in de loop van het jaar een aantal communicatiemiddelen zoals het jaarlijkse magazine ‘Brabants Orgelrijkdom’ in het voorjaar, programmaboekjes voor de twee jaarlijkse excursies en uit te geven cd’s. Ook kan de grafisch ontwerper inbreng hebben bij het beheer en vormgeving van de website..


Organisten op concertniveau.
Deze kunnen zich inzetten bij het uitvoeren en organiseren van de excursies, bij opnamen van cd’s en bij het adviseren op het gebied van Brabantse orgelmuziek in de breedste zin.

Al deze vrijwilligers worden ondersteund door leden van het bestuur zodat in teams aan de projecten wordt gewerkt. Afhankelijk van expertise, voorkeuren en belangstelling worden taken binnen het bestuur en de gelieerde adviseurs in onderling overleg verdeeld.

Woonachtig of werkzaam in Noord-Brabant heeft de voorkeur.

De BOF zou het op prijs stellen als bij de komende Algemene Ledenvergadering, die op 29 oktober in Helmond gepland staat, al een aantal enthousiaste kandidaten voor deze functies aan de leden voorgesteld zouden kunnen worden…

Meer informatie kunt u inwinnen bij een van de huidige bestuursleden:
Ruud Severijns, voorzitter  – RAL.Severijns@inter.NL.net
Wim Goossens, secretaris  – secretaris@brabantorgel.nl
Geurt Brouwer, penningmeester – penningmeester@brabantorgel.nl
Wijtse Rodenburg, webmaster, orgelmagazine –  info@brabantorgel.nl

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws