Bots, Gerardus Lucas (1859-1941)

Gerardus Lucas Bots werd geboren op 27 december 1859 in Borkel en Schaft (Noord-Brabant). Hij was organist en componist en woonde en werkte in Bergen op Zoom.
Hij trouwde op 19 mei 1908 met Therese Kreuz, geboren te Rheidt (Duitsland), 34 jaar oud, te Oosterhout. Hij kreeg met haar twee dochters in 1912 en 1915.
Zijn muziekopleiding kreeg hij van zijn vader, van Adrianus Lambertus Dobbelsteen uit Heeswijk en van Hein van der Zande in Eindhoven. Hij werd organist van de Onze Lieve Vrouwekerk in Bergen op Zoom.  
Hij was van 1905 tot 1927 lid van de Commissie tot keuring van kerkelijk muzikale composities (1905-1927).
Hij stierf op 16 april 1941 in Bergen op Zoom. 

Werken van Gerardus Lucas Bots 

O sacrum convivium 
zevenstemmig
1899

Missa pro defunctis in F major
Requiem voor drie stemmen: cantus, tenor en bas met orgel
1900 
Uitgave van Van Rossum, Utrecht 

30 Cantus liturgici, ad tres voces aequales cum organo
(30 Liturgische gezangen ter eere van het H. Sacrament, en de Moeder Gods voor drie stemmen en orgel).
Nr 8. Ego sum panis visum (Partituur)
 
Publicatie W. Bergmans, Tilburg, 7 januari 1905
Bevat verder composities van 
Hub. Cuypers, J. Bots, W.P.H. Jansen, F.H. Tychon, Jos Vranken, A. Ponten, S L. Bots, Antoon Arts, I F J. Klijn, G. Schellekens, J. van Nuenen, W.J. Reyniers, J. Haagh, J.S. Ponten, J.H. Schaefkens, E. Franssen, W.H. van Besouwen.

Missa brevis 
voor alt, tenor, bas met orgel of harmonium.

Missa pro defunctis (F majeur).

Missa in honorem sacratissimi cordis Jesu.


Twaalf lofgezangen voor plechtige feesten ter eere van het Allerheiligst Sacrament en van de Heilige Maagd
voor vier tot zeven stemmen binnen gemengd koor.

Twaalf preludes voor harmonium.
(opus 21)
Gij vroeg tan ‘k gaf mijn hart O, Heer
een communieliedje voor zangstem en piano.

24 Imitationes pro organo 
(20 fugettes, 2 impromtu fuga’s, 1 interludium en 1 postludium)


Van zijn hand verscheen tevens ‘De Gregoriaanse organist, korte handleiding ter begeleiding van den Gregoriaanschen zang‘ 
1891
Uitgeverij Weduwe J.R. van Rossum. 


Bron: kleinzoon Herman Vogel. Wikipedia.

Laatste actualisatie: 20 december 2018

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Componisten