Doe-orgel

Het Doe-orgel is een bouwpakket waarmee een werkend orgeltje in elkaar gezet kan worden. Het is bedoeld om kinderen te laten zien en horen wat het principe van het pijporgel is. De BOF heeft een Doe-orgel beschikbaar om te gebruiken bij projecten waar kinderen op een speelse wijze kennis kunnen maken met dit instrument.

Dispositie

Manuaal c¹d¹-c³
Gedekt 8 vt 
Open fluit 4 vt

Tractuur mechanische sleeplade. 
Toonhoogte a¹= 440 Hz. 

Dit Doe-orgel(tje) werd door Verschueren Orgelbouw te Ittervoort voor de BOF in 2016 gebouwd. 


Het is ontworpen door Wim Janssen (links op de foto), een voormalig medewerker van Verschueren Orgelbouw en is landelijk geïntroduceerd door Lydia Vroegindeweij (rechts) van Orgelkids (zie www.orgelkids.nl). 

De Brabantse Orgelfederatie heeft het Doe-orgel kunnen aanschaffen mede dankzij subsidies van o.a. het Prins Bernhard Cultuurfonds en enkele particulieren.


Het Doe-orgel is een bouwpakket

Het Doe-orgel is een bouwpakket in een leskist. In de kist zitten de onderdelen waarmee kinderen onder begeleiding van bijvoorbeeld een organist of orgelbouwer zelf dit orgel in elkaar kunnen zetten. Het werk voor het opbouwen van het orgel kan in groepjes worden voorbereid. Daarna wordt het orgel in elkaar gezet en kunnen kinderen het orgel bespelen.

Handleiding
Klik hier voor de montage- en opberginstructies.
Bij het Doe-orgel is ook een lesbrief beschikbaar voor projecten in het basisonderwijs. 

Ervaringen met het Doe-orgel

Op meerdere plaatsen in Noord-Brabant is het Doe-orgel van Orgelkids al met succes ingezet. Zo wordt het in Oosterhout (met Ton Stevens) al jaren regelmatig gebruikt en is in het afgelopen jaar ook op andere plaatsen in onze provincie ingezet.
Het Doe-orgel is geen doel op zich, het is een middel dat bij (muziek-)lessen op de basisschool aan kinderen duidelijk maakt wat een pijporgel eigenlijk is voordat – b.v. een week later – een bezoek wordt gebracht aan een ‘echt’ groot orgel in een kerk.

Voorbeelden van Jeugd en Orgel projecten

L: In 2016 toont Jac Peeters in de Petruskerk van Hilvarenbeek aan kinderen een ander demonstratie-orgeltje. 
R: De kinderen verbazen zich daarna bij het bezoek aan het Van Hirtum-kerkorgel over de balgen van de windvoorziening.

L: Tannie van Loon in de Sint-Joriskerk in Eindhoven bij het Maarschalkerweerd-koororgel (1898).
R: Vragen worden beantwoord en kinderen mogen zelf even spelen. 

L: Tannie bij het grote Vermeulen-orgel boven op de tribune in dezelfde kerk. 
R: En natuurlijk even in het orgel kijken of al die honderden pijpen er echt wel in staan…

Orgelproject op de basisschool De Bron in Sprang-Capelle.

De kinderen van groep 5 en 6 hebben een fantastische ervaring achter de rug. Op 6 maart 2018 hebben ze, verdeeld in twee groepen, het Doe-orgel in elkaar mogen zetten, onder leiding van Karel Blok. Wat een ontdekking is dat: alle onderdelen van een pijporgel op klein formaat maken samen een echt muziekinstrument. Alle kinderen hadden een taak: het frame in elkaar zetten, de pijpen op volgorde leggen, het opbouwen. En ten slotte het gebruiken van de blaasbalg en het bespelen van het orgeltje.

Maar dit was nog niet alles. Op 6 april is de hele groep ook in de kerk in Waspik geweest, waar ze van Karel uitleg kregen over het kerkorgel uit 1767, waarvan de restauratie in 2015 is voltooid.  Ook daar was het Doe-orgeltje er weer bij, zodat de overeenkomsten duidelijk werden met het grote ‘echte’ orgel. Eenmaal boven wilden alle kinderen natuurlijk graag de registers bedienen en ook allemaal even op die hoge orgelbank zitten om zelf het orgel te ‘bespelen’.  Het klonk soms wat disharmonisch, maar dat maakt de ervaring er niet minder om! Het was een prachtige lessenserie, die ze vast hun hele leven niet vergeten.
Hartelijk dank daarvoor.
Jenny van Ooijen, leerkracht groep 3/4, PCBS De Bron

Doe-orgel van de BOF

De Brabantse Orgelfederatie beschikt over een Doe-orgel en dat geeft ruimere mogelijkheden voor gebruik door de leden: orgelkringen en organisten. Het orgel kan gemakkelijk en intensief worden ingezet bij komende activiteiten en projecten. Zo gaat het rouleren bij orgelkringen. 
Als Brabantse Orgelfederatie promoten wij nadrukkelijk dit project ook bij onze orgelkringen die het orgel nog niet eerder gebruikten. De Brabantse Orgelfederatie zal dit ook kaderen binnen het landelijke project ‘Meer Muziek in de Klas’. 

Het Doe-orgel ‘huren’

BOF-leden en orgelkringen die een bijdrage van minimaal € 200,- hebben overgemaakt, krijgen vanaf de betaling 5 jaar het Doe-orgel voor maximaal 5 dagdelen per jaar gratis ter beschikking. 
Andere belangstellenden kunnen het Doe-orgel per dagdeel huren tegen onderstaande voorwaarden.
Informeer naar de beschikbaarheid via e-mailadres of telefoonnummer bij ‘info’ onderaan deze pagina. 

Procedure en voorwaarden reserveren en gebruik

De eigenaar/verhuurder is de Brabantse Orgelfederatie (BOF).
Bij het bevestigen van de reservering wordt aangegeven waar de leskist kan worden opgehaald en waar hij, na gebruik, moet worden teruggebracht. De verhuurder overhandigt de leskist aan de organist/vertegenwoordiger van de organisatie die het project verzorgt. De ontvanger krijgt uitleg over de kist en inspecteert of de handleiding bovenin de kist aanwezig is.De ontvanger is verantwoordelijk voor zorgvuldige behandeling van de kist en de inhoud en controleert tijdens de opbouw of alle onderdelen aanwezig en onbeschadigd zijn. Na gebruik moet bij het opbergen in de kist gecontroleerd worden of alle onderdelen aanwezig en onbeschadigd zijn en weer in volgens de handleiding aangegeven wijze in de kist zijn opgeborgen. Bij ontvangst dient een borgsom te worden betaald van € 100,-. Deze borgsom wordt teruggegeven indien de leskist in goede staat en met complete inhoud is ingeleverd. De uitleenvergoeding bedraagt € 45,- per dagdeel. Indien de aanvrager een school of andere educatieve (project)organisatie is, wordt altijd een combinatie gemaakt met een organist die de kinderen uitleg kan geven en het werken met de leskist begeleidt. De totaalprijs, vergoeding voor de organist, inclusief uitleenvergoeding is dan € 145,- per dagdeel. Indien de reisafstand voor de organist meer dan 100 km (retour) is, worden afspraken over een aanvullende reiskostenvergoeding voor de organist gemaakt. De lesactiviteit op een school moet worden verzorgd in aanwezigheid en onder verantwoordelijkheid van de eigen leerkracht van de leerlingen. Kinderen mogen uitsluitend onder begeleiding van de verantwoordelijke organist de leskist gebruiken. De Brabantse Orgelfederatie (BOF) is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortkomt uit transport of gebruik van de leskist. Tijdens de huur- en gebruiksperiode tot het inleveren is het Doe-orgel, dat een waarde van € 6000,- vertegenwoordigd, verzekerd tegen beschadiging en gehele vernieling waarbij de borgsom met het eigen risico van € 100,- wordt verrekend. De verzekeringsmaatschappij zal aanspraak kunnen maken op de WA-verzekering van de huurder.

Banner bij het Doe-orgel
Een uitschuifbare banner in opbergtas is bij uitlenen van het Doe-orgel beschikbaar om tijdens het gebruik aan omstanders informatie te geven.

Beschikbaarheid van het Doe-orgel

Data waarop het Doe-orgel gereserveerd is:
Vrijdag 23 en 30 september 2022, Sprang-Capelle
Donderdag 6 en vrijdag 7 oktober 2022,  Oosterhout

Info 

Meer info kunt u opvragen via info@brabantorgel.nl

Laatste actualisatie: 11 juli 2022