De BOF zoekt twee nieuwe bestuursleden

Vanwege het afscheid van Wim van der Ros, eerder dit jaar, en het binnenkort stoppen als bestuurslid van Wijtse Rodenburg is het bestuur van de Brabantse Orgelfederatie op zoek naar twee nieuwe bestuursleden. Op grond van de statuten van de vereniging is voor beiden een herbenoeming niet mogelijk.

Zoals bekend is de BOF een Vereniging zodat nieuwe kandidaten door het bestuur kunnen worden voorgedragen aan de Algemene Ledenvergadering die op 29 oktober in Helmond gepland staat.
Van een kandidaat wordt verwacht dat hij/zij de doelstellingen van de Vereniging (zie website) onderschrijft en een (grote) affiniteit met de orgelcultuur heeft. Verder bereidheid om zich als vrijwilliger in te zetten en betrokken te worden bij en/of activiteiten voor zijn/haar rekening te nemen. Dat kunnen bestuurstaken zijn maar ook praktische zaken zoals excursies, concerten, festivals, orgelbeheer, documentatie verzamelen en uitgeven, muziekonderzoek en onderhouden van contacten met orgelkringen, orgeleigenaars/beheerders, orgelbouwers en orgelliefhebbers. Afhankelijk van expertise, voorkeuren en belangstelling worden taken binnen het bestuur en gelieerde adviseurs verdeeld.
Woonachtig in Noord-Brabant heeft de voorkeur.

Meer informatie kunt u inwinnen bij een van de huidige bestuursleden:
Ruud Severijns (Middelbeers), voorzitter  – RAL.Severijns@inter.NL.net
Wim Goossens (Boxmeer), secretaris  – secretaris@brabantorgel.nl
Geurt Brouwer (Sint-Michielsgestel), penningmeester – penningmeester@brabantorgel.nl
Wijtse Rodenburg (Rosmalen), lid, website, orgelagenda, orgelmagazine – info@brabantorgel.nl

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws