Algemene Ledenvergadering 18 mei 2024 ‘s-Hertogenbosch

De vereniging Brabantse Orgelfederatie houdt op zaterdag 18 mei 2024 zijn Algemene Ledenvergadering in ‘s-Hertogenbosch. Wij worden  verwelkomd in de Sint-Cathrienkerk, Kruisbroedershof 4, 5211 GX ‘s-Hertogenbosch. Om 14:00 uur vindt de ALV plaats. Aansluitend geeft Jamie de Goei, organist van de Hervormde Kerk in Den Bosch, om 16:00 uur een orgelconcert van omstreeks een half uur.

Leden kunnen de agenda en de andere documenten voor de vergadering verkrijgen via de secretaris.

Belangrijk: de statuten zijn zo ingericht dat we alleen besluiten kunnen nemen met instemming van de helft van de leden. Omdat naar verwachting niet de helft van de leden naar de ALV komt, vragen we u een volmacht te verlenen aan het bestuur voor te nemen besluiten, met name op het gebied van het benoemen van bestuursleden. U kunt als lid de volgende verklaring aan de secretaris sturen:

“Bij deze machtigt ondergetekende, bestuursleden van de Vereniging Brabantse Orgelfederatie de ALV van 18 mei 2024  namens mij bij te wonen, het woord te voeren en ik geef dan een volmacht af (i.v.m. quroum vereiste ter zake bestuursverkiezing) aan het BOF-bestuur in te stemmen met de voorstellen.”

Het lag in de bedoeling ook ons tijdschrift ‘Brabants Orgelrijkdom’  te presenteren en over de kringen en aanwezigen te distribueren, maar ondanks dat dit dit jaar tamelijk summer wordt uitgegeven met hoofdzakelijk onze concertagenda voor 2024, is het net niet gelukt dit op tijd gedrukt te krijgen. We kunnen op zaterdag 18 mei afspraken maken over de distributie, zodat heel Noord-Brabant voorzien wordt van onze orgelpromotie.

Parkeren:
Het is niet of nauwelijks mogelijk bij de Cathrien te parkeren. Parkeergarage Wolvenhoek is gesloten. De beste optie is parkeergarage Sint-Jan aan de Hekellaan maar dan is het nog even lopen.

Wij zien u graag op zaterdag 18 mei 2024 om 14 uur in de Cathrien in Den Bosch! Het is de moeite waard!

Met vriendelijke groeten,
bestuur Brabantse Orgelfederatie

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws