Laatste actualisatie 28 april 2021
 

- Tweede virtuele ontmoeting in BOF-café en ALV op woensdag 28 april.De BOF is begonnen met een virtueel BOF-café! Tommy van Doorn nam op woensdagmorgen 31 maart een groep van 16 leden mee in zijn muzikaal verhaal "Tommy neemt ons mee" via een ingespeelde en door Remco Heuvelmans opgenomen video. In deze video worden enkele elementen van het orgelspel waaronder het registreren, toegelicht.Klik hier om deel 2 te zien op YouTube:Op 26 mei volgt deel 3 van dit BOF-café met Tommy van Doorn.

 

- Herdenking Bram Beekman door oud-studenten op YouTube

Op YouTube is een video te zien die werd samengesteld bij gelegenheid van de herdenking van het overlijden vanBram Beekman 5 jaar geleden. Vier oud-studenten spelen een memoriam. klik hier.

- Voor- èn najaarsexcursies en het Festival Brabantse Componisten zijn weer verschoven!

Voor onze jaarlijkse voorjaarsexcursie werd samenwerking gezocht met onze Belgische collega’s Bart Wuilmus en Joost Vermeiren. Deze excursie zou op zaterdag 23 mei 2020 vanuit het Nederlandse Bergeijk naar het Belgische Peer, Neerpelt en eindigt in de Achelse Kluis op de grens van Noord-Brabant en België gegaan zijn, maar is voorlopig doorgeschoven naar 9 oktober 2021. Ook de najaarsexcursie van 2020 naar Dinteloord, Steenbergen en Tholen is een jaar doorgeschoven.
Klik hier voor meer info.
Ook het Festival Brabantse Componisten 2020 (oorspronkelijk gepland op 15 mei 2020, toen verschoven naar 2 oktober, weer later naar 7 mei 2021) wordt nu hopelijk dit najaar.

- Concerten tijdens deze coronaperiode.

Concerten die niet doorgaan en die bij ons worden afgemeld worden geschrapt uit de agenda.
Alle vermeldingen in onze agenda zijn onder voorbehoud. Kijk daarom ook steeds op de website van de organiserende orgelkring om zeker te zijn of een concert doorgaat.


Concerten op YouTube
In deze tijden dat concerten niet mogelijk zijn zoeken orgelkringen en organisten naar digitale mogelijkheden om toch orgelmuziek bij u thuis te brengen. Wij kunnen doorverwijzen naar een groot aantal YouTube video's van Brabantse orgels die u kunt bekijken en beluisteren. Klik hier.

 

- Najaars algemene ledenvergadering via Skype op 18 november 2020

De Brabantse Orgelfederatie hield vanwege de Covid-19 maatregelen zijn najaars ALV via internet. Een aantal BOF-leden hebben met het bestuur en adviseurs aan de vergadering deelgenomen. Wij hopen dat het snel niet meer nodig zal zijn om op deze wijze, via Skype op onze beeldschermen, te spreken over alles wat de Vereniging doet, gedaan heeft en gaat doen voor de Brabantse orgelcultuur... De vergadering verliep ondanks wat onwennigheid inhoudelijk goed. Conceptverslag klik hier.

- Smits-project Brabantse Orgelfederatie

Al enige jaren wordt binnen het bestuur van de BOF en haar adviseurs gesproken over de mogelijkheid van het opzetten van een project rond één van de Brabantse orgelmakers uit het verleden. De keuze is gemaakt om nu eerst het Smits-project het licht te doen zien.

Feitelijk was de BOF al met dit project gestart bij het uitbrengen van de portret-cd’s van de Smits-orgels in Gemert en Boxtel. Deze orgels worden op de betreffende cd’s gepresenteerd door de organisten Gerard Habraken en Tommy van Doorn. Het doel bij dit project is uiteindelijk een boek à la De orgelmakers Loret uit te geven. Daarin zullen de orgelmakers Smits beschreven worden, hun verwantschap, hun bouwstijl en de ontwikkeling daarvan in de generaties, en de specifieke en karakteristieke kenmerken van de door hen gebouwde orgels. Uiteraard zal een tweetal cd’s met kenmerkende klankaspecten in dit boek worden opgenomen. Daarnaast zullen nog enkele portret-cd’s verschijnen zodat van het totale oeuvre van de orgelmakers Smits een goed klankdocument kan worden gepresenteerd. Medio 2021 zal een derde portret-cd verschijnen. Frans Jespers zal bij dit Smits-project als auteur het studie- en schrijfwerk voor zijn rekening nemen. Vanuit de BOF zullen Ad van Sleuwen, Henk Kooiker, Wijtse Rodenburg en Wim van der Ros verantwoordelijk zijn voor dit project. Met enige regelmaat wordt inmiddels op deze site van de BOF nieuwe informatie toegevoegd betreffende de orgelmakers Smits. Klik hiervoor eens op de knop 'website actueel', linksbovenaan op deze homepage. Ook zullen in het maandblad De Orgelvriend actuele ontwikkelingen en hoofdstukken worden geplaatst. Een prominent Brabants orgelmakersgeslacht als dat van Smits verdient deze aandacht en deze presentatie.
'De orgelmakers Smits'-pagina op deze site

 

- Het magazine Brabants Orgelrijkdom 2020.


Het jaarmagazine Brabants Orgelrijkdom 2020 is als PDF te bekijken en te downloaden.
Tevens is vanwege de coronacrisis een beperkte oplage gedrukt. Klik hier om losse exemplaren te bestellen.

 
- Oude Brabantse orgelmuziek.

Een van de activiteiten waar de BOF meer en meer aandacht aan besteed is het behouden van door Brabantse componisten gemaakte (orgel)muziek. Daarvan komt steeds meer op deze site beschikbaar, waarbij sommige partituren zijn in te zien en te downloaden. Dat alles om de muziek te behouden, maar ook om ze onder de aandacht te brengen zodat ze gaan worden uitgevoerd. Voor een blik op alle nu beschikbare muziek: klik hier.


- Doe-orgel op de basisschool De Bron in Sprang-Capelle.

De kinderen van groep 5 en 6 hebben een fantastische ervaring achter de rug. Op 6 maart hebben ze, verdeeld in twee groepen, het Doe-orgel in elkaar mogen zetten, onder leiding van Karel Blok. Wat een ontdekking is dat: alle onderdelen van een pijporgel op klein formaat maken samen een echt muziekinstrument. Alle kinderen hadden een taak: het frame in elkaar zetten, de pijpen op volgorde leggen, het opbouwen. En ten slotte het gebruiken van de blaasbalg en het bespelen van het orgeltje.Maar dit was nog niet alles. Op 6 april is de hele groep ook in de kerk in Waspik geweest, waar ze van Karel uitleg kregen over het kerkorgel uit 1767, waarvan de restauratie in 2015 is voltooid.  Ook daar was het Doe-orgeltje er weer bij, zodat de overeenkomsten duidelijk werden met het grote 'echte' orgel. Eenmaal boven wilden alle kinderen natuurlijk graag de registers bedienen en ook allemaal even op die hoge orgelbank zitten om zelf het orgel te 'bespelen'.  Het klonk soms wat disharmonisch, maar dat maakt de ervaring er niet minder om! Het was een prachtige lessenserie, die ze vast hun hele leven niet vergeten.

Hartelijk dank daarvoor.
Jenny van Ooijen
leerkracht groep 3/4
PCBS De BronKlik hier voor meer info over het Doe-orgel en het gebruik daarvan op scholen.

 

- Status-rapportage van orgels

De werkgroep 'Status-rapportage' van de Brabantse Orgelfederatie zet zich in om eigenaren van orgels van dienst te zijn door visitatie en rapportage, uitgevoerd door deskundige medewerkers. In de afgelopen twee jaren zijn inmiddels zo'n 15 orgels bezocht. Lees hier meer.

 

- Bestellen magazines:

                                       
De orgelmagazines (ook van voorgaande jaren) zijn tegen verzendkosten bestelbaar: klik hier.

De orgelmagazines zijn daar ook digitaal als PDF te bekijken.

- Enkele van de verkrijgbare CD-uitgaven van de BOF:

                                                           

Bestellen klik hier.
- Brabantse Orgelcultuur opgenomen in Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland
.Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland heeft de Brabantse Orgelcultuur bijgeschreven in de 'Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland'. Bijschrijving in de Inventaris Immaterieel Erfgoed is een middel om de beoefenaars te helpen bij het levend houden van een immaterieel erfgoed. De BOF heeft begin 2020 daartoe een borgingsplan ingezonden om ons orgel-erfgoed met behoud van kernwaarden toekomstbestendig te maken.
De samenstelling van de Inventaris Immaterieel Erfgoed wordt gecoördineerd door Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. In 2012 ondertekende de Nederlandse regering het UNESCO Verdrag inzake de Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. Het inventariseren van het immaterieel erfgoed is een van de verplichtingen die hiermee samenhangt. Meer hierover kunt u lezen op www.immaterieelerfgoed.nl. Daar vindt u ook de bijschrijving van de Brabantse Orgelcultuur.


- Brabantse Orgelfederatie is een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-C)


De Belastingdienst merkt de Brabantse Orgelfederatie aan als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-C).

Dit houdt in dat giften, gedaan aan de Brabantse Orgelfederatie, aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen van de gever. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
Wij hopen dat dit mede een reden is om onze activiteiten financieel te steunen!


Voor de gegevens die wettelijk daarvoor actueel op deze website openbaar moeten zijn, klikt u hier.

- Aanmelden nieuwe leden

Word lid!
Iedere belangstellende kan lid worden van deze Vereniging: naast de institutionele leden (zoals de Brabantse orgelkringen) zijn ook individuele leden van harte welkom. Veel orgelmuziekliefhebbers, organisten, orgelbouwers, zijn lid.
Klik hier voor meer info over het lidmaatschap.Welcome at the site of the organ federation of Northern Brabant. You'll find information (in Dutch) about the organ concerts, the organs and the churches in Noord-Brabant in the lower part of the Netherlands. See the column left. For some sound samples of organs in Brabant: click here.


Herzlich Willkommen bei der Internetpräsenz der Brabantse Orgelfederatie, dem Orgelverband Nordbrabant. Sie finden Informationen über Orgelkonzerte und im linken Frame (in niederländischer Sprache) die Orgeln und die Kirchen in Noord-Brabant. Klangbeispiele einiger Orgeln in Brabant sind hier abrufbar.
Onze website maakt geen gebruik van cookies of reclame.

'De Vereniging Brabantse Orgelfederatie (de 'BOF') heeft tot doel om het culturele erfgoed dat het orgel vormt in stand te houden en om de orgelcultuur in het algemeen en die van Noord-Brabant in het bijzonder te bevorderen. Zij wil dit bereiken door de interesse voor het orgel te vergroten, door de samenwerking tussen de Brabantse orgelkringen te stimuleren en door het organiseren van activiteiten op orgelgebied.
Iedereen die het Brabantse orgel en de muziek een goed hart toedraagt kan lid van onze vereniging worden!
Klik hier voor meer info!

 

Vereniging Brabantse Orgelfederatie
NL87 RABO 0110 9358 37
t.n.v. Brabantse Orgelfederatie te Sint Michielsgestel.

Algemeen correspondentieadres:
Mr. Wim B.J. Goossens
Secretaris
Van den Berghstraat 15
5831 GP Boxmeer
Tel: 0485 -574251

Alle gegevens onder voorbehoud

Webdesign Wijtse Rodenburg.
Foto's Wim van der Ros, Piet Bron, Wijtse Rodenburg, e.a.
Übersetzungen nach Deutsch: Daniela Stein