Concept-verslag ALV 18 mei 2024

Het conceptverslag van de Algemene Ledenvergadering van de vereniging Brabantse Orgelfederatie is gepubliceerd. Deze ALV vond plaats op zaterdag 18 mei 2024 in de Sint-Cathrienkerk in ‘s-Hertogenbosch. Na goedkeuring door de ALV in het najaar van 2024 wordt het verslag definitief.

Tijdens deze Algemene Ledenvergadering nam secretaris Wim Goossens afscheid. Rens Swart, die al adviseur was, trad tot het bestuur toe als gewoon lid. Hij heeft ook de taak op zich genomen ons tijdschrift Brabants Orgelrijkdom te continuëren, zij het vanwege de beschikbare tijd in aanzienlijk soberder vorm.

Enkele foto’s bij het concept-verslag geven een impressie van de Algemene Ledenvergadering.

Hier vindt u dit concept-verslag.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws