(sinds 2003) Nico van Duren

Orgelmaker/Restaurateur Missie In tijden dat kerkgenootschappen alle zeilen bijzetten om hun kerkgebouw in stand te kunnen houden is helaas het kerkorgel definitief een sluitpost op de begroting geworden. Door forse kortingen op subsidies worden kerken gedwongen uit eigen middelen het onderhoud en herstel van het orgel te betalen. Dat vraagt om een vakman die voor… Lees verder (sinds 2003) Nico van Duren