Vereniging Brabantse Orgelfederatie.

Algemeen correspondentieadres:
Mr. Wim B.J. Goossens
Secretaris
Van den Berghstraat 15
5831 GP Boxmeer
Tel: 0485 -574251


IBAN: NL87RABO0110935837
BIC: RABONL2U
te Sint-Michielsgestel.
t.n.v. Brabantse Orgelfederatie.
K.v.K. Oost-Brabant 1720 2724.

De Vereniging Brabantse Orgelfederatie (de BOF) is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), tevens een Culturele Instelling en is dus een ANBI-C.
Sinds 1-1-2012 krijgen schenkers aan een 'Culturele Instelling' een extra giftenaftrek.
Particulieren mogen 1,25 x een gift aan de BOF aftrekken van de inkomstenbelasting.
Ondernemingen mogen 1,5 x hun gift aftrekken van de vennootschapsbelasting.
De extra giftenaftrek geldt over een maximum van € 5.000,- aan giften.
Alle voor de ANBI-C benodigde openbare gegevens vindt u terug op deze pagina. Klik hier.

RSIN: 8176.38.167

 

Doelstellingen
Het bestuur
Oprichting in 2007
Statuten en Huishoudelijk Reglement
ANBI gegevens
Activiteiten
Service voor leden.
Informatie
Lid worden?Doelstellingen.

De provincie Noord-Brabant heeft een rijk orgelbezit dat zeer de moeite waard is om als cultureel erfgoed in stand te worden gehouden. Veel grote en kleine orgelkringen waar regelmatig concerten worden georganiseerd, rekenen op een grotere belangstelling dan de laatste jaren het geval was. In de loop der tijd is het orgel steeds onbekender geworden mede als gevolg van de ontkerkelijking. Veel mensen komen niet meer als vanzelfsprekend met dit prachtige instrument in aanraking. Om het tij te keren en de orgels en de orgelmuziek een nieuwe impuls te geven, heeft de Brabantse Orgelfederatie ambitieuze doelen. Zij is opgericht in de overtuiging dat het perspectief zoals geschilderd alle Brabantse orgelkringen in een actieve samenwerking zal verenigen en zo de doelstellingen van de federatie te realiseren.

'De Brabantse Orgelfederatie heeft tot doel om het culturele erfgoed dat het orgel vormt in stand te houden en om de orgelcultuur in het algemeen en die van Noord-Brabant in het bijzonder te bevorderen. Zij wil dit bereiken door de interesse voor het orgel te vergroten, door de samenwerking tussen de diverse orgelkringen te stimuleren en door het organiseren van diverse activiteiten op het gebied van het orgel. Brabantse orgelkringen, maar ook individuele organisten en belangstellenden kunnen lid worden van onze vereniging.'


Het bestuur.

Op dit moment bestaat het bestuur uit:
(vermeld zijn woonplaats, functie en aandachts/activiteitsgebied binnen het bestuur)Ruud Severijns
(Middelbeers), voorzitter

Wim van der Ros
(Veldhoven), vice voorzitter, documentatie, orgelmagazine, excursies

Wim Goossens
(Boxmeer), secretaris

Geurt Brouwer (Sint-Michielsgestel), penningmeester

Wijtse Rodenburg (Rosmalen), lid, website, orgelagenda, orgelmagazineHet bestuur wordt ondersteund door adviseurs:

Tommy van Doorn (Boxtel), artistiek adviseur

Henk Kooiker (Waalre), adviseur beheer

Ad van Sleuwen (Bergeijk), artistiek adviseur

Willem Hörmann ('s-Hertogenbosch), artistiek adviseurBestuursmutaties november 2018

Bij de najaars-ALV op zaterdag 3 november in Wijk en Aalburg bij Van Rossum Orgelbouw is Ruud Severijns gekozen tot nieuwe voorziiter van de Vereniging Brabantse Orgelfederatie als opvolger van Frank Petter die deze funktie vijf jaar lang bekleedde.

Frank Petter (links) feliciteert zijn opvolger Ruud Severijns met zijn verkiezing.

Vice-voorzitter Wim van der Ros (links) bedankt Frank Petter voor zijn inzet de afgelopen vijf jaar.Bestuursmutaties april 2017

Op zaterdag 8 april 2017 werd de Algemene Leden-voorjaarsvergadering in de Sint Jozef- of Heuvelsekerk van Tilburg gehouden.
Tijdens de vergadering nam secretaris Engbert Tienkamp na 8 jaar inzet voor de vereniging afscheid.

Voorzitter Frank Petter overhandigt een bos bloemen aan de scheidende secretaris Engbert Tienkamp.

De vergadering ging daarna akkoord met de benoeming van Wim Goossens tot zijn opvolger.

Wim Goossens stelt zich voor.

Meer over mr. Wim Goossens klik hier.


Tevens werd Geurt Brouwer uit Sint-Michielsgestel voor vier jaar herbenoemd als penningmeester.

Bestuursmutaties eind 2013

Frank Petter is in de Algemene Ledenvergadering die op 23 november 2013 in Berkel-Enschot werd gehouden met 64 stemmen voor, 1 onthouding en 1 stem tegen gekozen tot de nieuwe voorzitter van onze vereniging.
Frank Petter is inmiddels, net als onze vorige voorzitter Han Polman, burgemeester van Bergen op Zoom. Toen het bestuur Frank Petter eerder dit jaar polste voor deze functie was hij nog burgemeester van Woudrichem. Hij heeft toen een ‘wachttijd’ gevraagd. Per 1 september is hij de nieuwe burgemeester van Bergen op Zoom. Medio november kon hij – na overleg met het presidium van de gemeente Bergen op Zoom - positief reageren op onze vraag of hij bereid was het voorzitterschap van onze vereniging als nevenfunctie op zich te nemen.


Bestuursmutaties begin 2013

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de 'Vereniging Brabantse Orgelfederatie' zijn op zaterdag 6 april 2013 twee bestuursmutaties door de aanwezige leden, aangevuld met stemmen die per volmacht waren uitgebracht, goedgekeurd.
De secretaris, Engbert Tienkamp, werd voor vier jaar herbenoemd.

Tevens werd Geurt Brouwer uit Sint-Michielsgestel benoemd tot bestuurslid. Hij zal de functie van penningmeester voor zijn rekening gaan nemen.Afscheid van Han Polman als voorzitter van onze Vereniging.

De ministerraad heeft besloten Han Polman per 1 maart 2013 te benoemen tot commissaris van de Koningin in Zeeland. Polman was burgemeester van Bergen op Zoom, lid van D66 en vier jaar lang voorzitter van de Brabantse Orgelfederatie.


V.l.n.r. Han Polman met echtgenote, Wijtse Rodenburg, Wim van der Ros en Engbert Tienkamp.

Een delegatie van het bestuur heeft Han op 28 februari 2013 de hand geschud tijdens de afscheidsreceptie in een stampvolle Gertrudiskerk van Bergen op Zoom. Onder de achtergrondklanken van het Ibach-orgel die niet boven het geroezemoes van de meer dan duizend gasten uit konden komen heeft de BOF hem daarbij een aandenken cadeau gegeven in de vorm van een persoonlijk fotoboek met Brabants (en Zeelands!) orgelrijkdom. Naast enkele fotos tijdens zijn werk als voorzitter zijn daar uiteraard het Bergense Ibach-orgel in opgenomen, maar ook het Zeeman-orgel in Raadzaal van Etten-Leur waar hij eens voor minister Plasterk speelde, en zijn eigen jeugdorgel in Ootmarsum.


We wensen hem een prachtige tijd in Zeeland toe en hopen dat hij daar iets voor het Zeeuwse orgel kan betekenen.
Oprichting in 2007.

Foto bij gelegenheid van de oprichting van de Vereniging Brabantse Orgelfederatie op zaterdagmorgen 20 januari 2007 in Tilburg. De aanwezige orgelkringvertegenwoordigers en het nieuw verkozen bestuur voor het Van Nes-orgel van het Tilburgse Conservatorium.

 


Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Vereniging: klik hier.

Op maandag 12 februari 2007 is bij Notaris Koudijs & Galama te Geldrop de oprichtingsakte verleden en sindsdien is de Vereniging Brabantse Orgelfederatie een feit.

Privacy verklaring

Jaar- en beleidsplannen

Jaarverslagen

Financiële verantwoording

Beloningsbeleid
Activiteiten

Een aantal gebieden krijgt vanuit de Brabantse Orgelfederatie nadrukkelijk de aandacht. Zo is de federatie een wegwijzer bij het beheer van orgels. Dit is een belangrijke prioriteit, waarbij ook de Provincie heeft aangegeven dat er in het kader van monumentenzorg grote behoefte is aan een inventarisatie van de status van het orgelbezit in Noord-Brabant, met name gericht op de staat van het beheer en onderhoud. Bij deze functie wordt overigens niet alleen gedacht aan het beheer in technische en onderhoudsmatige zin, maar ook aan het gebruik van de orgels in de liturgie en bij concerten.
Het verzamelen en beschikbaar stellen van documentatie betreffende Noord-Brabantse orgels en orgelkringen wordt o.a. gerealiseerd middels deze website, het organiseren van excursies, het uitgeven van het jaarlijkse orgelmagazine 'Brabants Orgelrijkdom ', cd's en andere uitgaves.
Eveneens is van bijzonder belang de jaarlijkse uitgave en presentatie van de Noord-Brabantse Orgelagenda: alle concerten en excursies waarbij het orgel een rol speelt in één overzichtelijke agenda. Verder organiseert de federatie studiedagen en festivals. Ook excursies naar bekende en minder bekende orgels in Noord-Brabant worden georganiseerd.
Bij dit alles speelt het internet een belangrijke rol, zoals o.a. blijkt uit deze site.
Hier kan men zich ook opgeven voor de digitale nieuwsbrief van de Brabantse Orgelfederatie.


Sponsoren.

De Vereniging Brabantse Orgelfederatie staat niet alleen bij de uitwerking en realisatie van haar doelstellingen. De provincie Noord-Brabant en het Prins Bernhard Cultuurfonds zeggen en zegden regelmatig financiële bijdragen toe. Mede dankzij deze bijdragen kunnen en konden belangrijke resultaten worden geboekt.

Provincie Noord-Brabant
Het omvangrijke project Beheer en inventarisatie van de Brabantse orgels ontvangt steun van het provinciebestuur.
Het kende een subsidie toe van € 26.400,- voor de periode 2007-2009.
De Brabantse Orgelfederatie heeft hiermee in samenwerking met eigenaren, het Bisdom, de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM), orgeladviseurs, de Commissie Orgelzaken van de PKN en organistenverenigingen een plan gerealiseerd waarin orgels beter bespeeld en beter beheerd worden. Een 'werkgroep beheer' voert dit project uit.

Prins Bernhardfonds
Het Prins Bernhardfonds en het Cultuur Amateurfonds kenden ieder een bijdrage toe van € 3.000,- voor een beter beheer en bespeling van de orgels en de bevordering van de samenwerking van de diverse orgelkringen. In dat kader ziet o.a. deze Brabantse Orgelkrant 2008 annex Orgelagenda het licht. Het leesbare informatieve en kleurrijke resultaat is daardoor in een oplage van 10.000 exemplaren beschikbaar in de gehele provincie via o.a. de aangesloten orgelkringen, VVV’s en bibliotheken.

Service voor leden.

Voor service ondersteuning klik hier.Informatie.

Wilt u geinformeerd worden en blijven dan vindt u alle activiteiten in onze periodieke nieuwsbrieven.

Opgeven voor toezending van toekomstige nieuwsbrieven of contact: info(at)brabantorgel.nl

Verslagen van de ledenvergaderingen.

Lid worden?

Wilt u of uw organisatie lid worden, vul dan hier het aanmeldingsformulier in.