'De Vereniging Brabantse Orgelfederatie (de 'BOF') heeft tot doel om het culturele erfgoed dat het orgel vormt in stand te houden en om de orgelcultuur in het algemeen en die van Noord-Brabant in het bijzonder te bevorderen. Zij wil dit bereiken door de interesse voor het orgel te vergroten, door de samenwerking tussen de Brabantse orgelkringen te stimuleren en door het organiseren van activiteiten op orgelgebied.'


Steun ons, klik hier!

 

- Orgelexcursies in 2018.

De voorjaarsexcursie is dit jaar op zaterdag 26 mei in Etten-Leur en Breda.
De najaarsexcursie 2018 van de Brabantse Orgelfederatie zal op zaterdag 13 oktober worden gehouden in Handel, Gemert en Boxmeer.
Noteer alvast deze data in uw agenda!

- Zaterdag 14 april Festival Nieuwe Muziek 2018.Op zaterdag 14 april 2018 wordt van 13.00 uur tot omstreeks 16.30 uur voor derde maal een Orgelfestival Nieuwe Muziek gehouden, dit keer in Boxtel.
Brabantse componisten werden uitgenodigd nieuwe composities te creëren met als uitgangspunt: ‘Stem en Orgel’.
Een tiental creaties werden ingediend die uitgevoerd gaan worden op deze Festivaldag in Boxtel.

Meer weten? Klik hier.

- Het nieuwe magazine Brabants orgelrijkdom 2018

De redactie is druk bezig met het voorbereiden van het nieuwe magazine Brabants Orgelrijkdom 2018.
Op 14 april wordt het nieuwe jaarmagazine gepresenteerd in Boxtel voorafgaand aan het Festival Nieuwe Muziek.

Lees hier over de uitgave van 2018.
Klik hier voor het magazine van vorig jaar 2017 in PDF.
Later dit jaar is ook de versie van 2018 in PDF beschikbaar.


- Succesvolle najaars-excursie naar Grave, Escharen en Cuijk.

De najaarsexcursie 2017 van de Brabantse Orgelfederatie voerde de deelnemers naar vier historische orgels. Aan het eind van de excursie kregen alle deelnemers de nieuwe cd uitgereikt waarop een groot deel van het gebrachte programma begin september is vastgelegd.

Deze cd is nu ook bestelbaar via onze webwinkel. Klik hier.
Meer over onze excursies: klik hier.

- Nieuwe orgelkring in Schijndel.Sinds 11 september 2017 is de oprichting van de 'Stichting Smitsorgel Heilige Servatiuskerk' een feit.
De doelstelling van de stichting luidt: het genereren van financiële middelen om bij te kunnen dragen aan het onderhoud van het Smits-orgel, eigendom van de Rooms Katholieke parochie Heilige Michaël te Schijndel, in de hoop dat hierdoor het behoud van dit monumentale orgel voor de toekomst gewaarborgd blijft en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.


Het bestuur wordt gevormd door: Tommy van Doorn, voorzitter, Jan Buil, secretaris/penningmeester en de leden Peter Aarssen, Norbert Bartelsman en José Korsten-van Raaij.

Tommy van Doorn vertelt over de oprichting van de Stichting en demonstreert het orgel.

- Nieuw boek Kring Vrienden 's-Hertogenbosch.

Op woensdag 15 november 2017 heeft de Kring Vrienden 's-Hertogenbosch uit de hand van auteur Han Keur, het eerste exemplaar van een nieuwe boekuitgave overhandigd aan wethouder Van Olden van cultuur. De presentatie vond plaats in de oude raadzaal van het stadhuis aan de Markt in aanwezigheid van een dertigtal genodigden.


Het boek (A4 formaat, 179 bladzijden in kleur) geeft een overzicht van 43 kerken en kapellen in 's-Hertogenbosch en hun orgels. Ook inmiddels gesloopte en herbestemde locaties worden er in behandeld. En wat de orgels betreft loopt dat van het monumentale kathedraalorgel tot onbeduidende electronische orgels die in sommige religieuze gebouwen gebruikt worden. Kortom het eerste totaaloverzicht van alle Bossche locaties met orgels van de afgelopen eeuwen.
Han Keur vertelde over hoe hij eerst van plan was om een handzaam zakboekje over Bossche orgels te maken, maar dat dit later resulteerde in dit boek dat aansluit op het eerder uitgegeven boek over luidklokken in Den Bosch. Gerard Boode, voorzitter van de werkgroep Kerken en kloosters van de Kring, sprak daarna over de totstandkoming van het boek en introduceerde nog twee betrokken sprekers.


Eerst brak Willem Hörmann, organist van de aan de eredienst onttrokken Cathrienkerk, een lans voor het behoud van het monumentale Vollebregt-orgel dat in die prachtige kerk staat te verkommeren. De toekomst van de Cathrien is onduidelijk. Het gebouw wordt momenteel verhuurd aan het Theater aan de Parade vanwege de nieuwbouw of verbouwingsplannen van dit theater, maar er gebeurt (nog) niets mee.
Als laatste spreker kwam Wijtse Rodenburg, bestuurslid van de Brabantse Orgelfederatie, zelf ook woonachtig in de gemeente, vertellen wat de vereniging BOF allemaal doet. Dit nieuwe boek sluit aan bij de doelstellingen van de BOF en een aantal locaties die er in behandeld worden zullen binnenkort en later ook worden toegevoegd op deze website. In het nieuwe magazine Brabants Orgelrijkdom 2018 zal er ook aandacht aan worden besteed.
Het boek is te koop in de winkel van het Kringhuis aan de Parade 12 te 's-Hertogenbosch. Het boek kan ook per post worden besteld. Na overmaking van € 25,75 op rekening NL61 INGB 0001 4109 51 t.n.v. J. J. Keur, en met vermelding van uw postadres, wordt u het boek toegezonden.


- Het gereviseerde en high tech gemoderniseerde Verschueren-orgel in de Cathrien Eindhoven.

Zaterdag 9 september werd het door Orgelbau Klais uit Bonn (D) gereviseerde orgel van de Sint-Catharinakerk, Eindhoven, één van de grootste orgels van Nederland, opnieuw in gebruik genomen. Er zijn een aantal wezenlijke moderniseringen gerealiseerd, zoals dat het hoofd- en altaarorgel nu vanaf beide speeltafels volledig bespeelbaar zijn. Verder kan de verplaatsbare altaarorgelspeeltafel, die beneden in de kerk staat, op meerdere plekken worden aangesloten.


Laukhuff’s Espressivo-systeem zorgt voor de meest geavanceerde aansturing die denkbaar is, waarbij aanraakschermen alle wenselijke informatie laten zien en een geavanceerde setter voor beide orgels beschikbaar is.

Meer info over deze restauratie klik hier.

 

- Status-rapportage van orgels

De werkgroep 'Status-rapportage' van de Brabantse Orgelfederatie zet zich in om eigenaren van orgels van dienst te zijn door visitatie en rapportage, uitgevoerd door deskundige medewerkers. In de afgelopen twee jaren zijn inmiddels zo'n 15 orgels bezocht. Lees hier meer.

- Boek ‘De orgelmakers Loret en hun orgels in Nederland’


De eerste boekuitgave van de Brabantse Orgelfederatie: ‘De orgelmakers Loret en hun orgels in Nederland’. Een 224 pagina’s tellend document verfraaid met veel foto’s.
Naast beschrijvingen van het leven en de opvattingen van François Loret, de werkwijze en zijn werklijst, zijn alle in Nederland nog aanwezige orgels van de hand van Loret uitgebreid gedocumenteerd. Daarbij zijn in het boek twee cd’s (Brabants Orgelrijkdom VIII) opgenomen, waarop een vijftal Brabantse toporganisten een achttal Brabantse Loret-orgels bespeelt.
Meer info over het boek en bestellen: klik hier.

- Bestellen magazines:

                           
De orgelmagazines (ook van voorgaande jaren) zijn tegen verzendkosten bestelbaar: klik hier.

De orgelmagazines zijn daar ook digitaal als PDF te bekijken.

- Enkele van de verkrijgbare CD-uitgaven van de BOF:

                                                            Bestellen klik hier.


- Brabantse Orgelfederatie is een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-C)


De Belastingdienst merkt de Brabantse Orgelfederatie aan als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-C).

Dit houdt in dat giften, gedaan aan de Brabantse Orgelfederatie, aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen van de gever. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Wij hopen dat dit mede een reden is om onze activiteiten financieel te steunen!

Voor de gegevens die wettelijk daarvoor actueel op deze website openbaar moeten zijn, klikt u hier.

- Aanmelden nieuwe leden

Wordt lid!
Iedere belangstellende kan lid worden van deze Vereniging: naast de institutionele leden (zoals de Brabantse orgelkringen) zijn ook individuele leden van harte welkom. Veel orgelmuziekliefhebbers, organisten, orgelbouwers, zijn lid.
Klik hier voor meer info over het lidmaatschap.Welcome at the site of the organ federation of Northern Brabant. You'll find information (in Dutch) about the organ concerts, the organs and the churches in Noord-Brabant in the lower part of the Netherlands. See the column left. For some sound samples of organs in Brabant: click here.


Herzlich Willkommen bei der Internetpräsenz der Brabantse Orgelfederatie, dem Orgelverband Nordbrabant. Sie finden Informationen über Orgelkonzerte und im linken Frame (in niederländischer Sprache) die Orgeln und die Kirchen in Noord-Brabant. Klangbeispiele einiger Orgeln in Brabant sind hier abrufbar. Unsere Newsletter (teilweise auch in deutscher Sprache) können Sie hier lesen.


Vereniging Brabantse Orgelfederatie
NL87 RABO 0110 9358 37
t.n.v. Brabantse Orgelfederatie te Sint Michielsgestel.

Algemeen correspondentieadres:
Mr. Wim B.J. Goossens
Secretaris
Van den Berghstraat 15
5831 GP Boxmeer
Tel: 0485 -574251

Correspondentieadres ledenadministratie:
De Naaldenmaker 6
5506 CD Veldhoven

Alle gegevens onder voorbehoud

Webdesign Wijtse Rodenburg.
Foto's Wim van der Ros, Piet Bron, Nico van Duren, Wijtse Rodenburg, e.a.
Übersetzungen nach Deutsch: Daniela Stein