23 maart 2017. Laatste aanpassingen: klik hier.

'De Vereniging Brabantse Orgelfederatie (de 'BOF') heeft tot doel om het culturele erfgoed dat het orgel vormt in stand te houden en om de orgelcultuur in het algemeen en die van Noord-Brabant in het bijzonder te bevorderen. Zij wil dit bereiken door de interesse voor het orgel te vergroten, door de samenwerking tussen de Brabantse orgelkringen te stimuleren en door het organiseren van activiteiten op orgelgebied.'


Als u ons wilt steunen, klik hier!
- De Brabantse Orgelfederatie viert dit jaar het 10-jarig bestaan!

Op de foto hioerboven ziet u de groep deelnemers aan de oprichtingsvergadering van de Vereniging Brabantse Orgelfederatie die begin 2007 met elkaar in de Heikese kerk in Tilburg op de foto gingen. Dit jaar zullen enkele aktiviteiten in het teken staan van dit jubileum. Zo zal het glossy magazine dit jaar 8 pagina's dikker zijn.

- Algemene Leden(voorjaars)vergadering op zaterdag 8 april.

Op zaterdag 8 april 2017 zal 's morgens vanaf 10.00 uur de Algemene Leden-voorjaarsvergadering in de Sint Jozef- of Heuvelsekerk van Tilburg worden gehouden. Het conceptverslag van de vergadering van eind vorig jaar is hier te lezen.

Aansluitend op de ALV van 11.00 – 12.00 uur:
Presentatie jaarmagazine 'Brabants Orgelrijkdom 2017' en ‘jubileumconcert’

* Welkom door pastoor Jan van Noorwegen.
* 'Brabantse Orgelfederatie 10 jaar' door onze voorzitter Frank Petter.
* Presentatie van ons extra dikke jubileumjaarmagazine 'Brabants Orgelrijkdom 2017' door Frank Petter.
* Overhandiging van het eerste exemplaar aan de heer Ernst Hirsch Ballin, hoogleraar staats- en bestuursrecht en voormalig politicus.
* Toelichting op en korte demonstratie van het Doe-orgel dat scholieren tijdens de ALV hebben gebouwd.
* Jubileumconcert door studenten van het Fontys-conservatorium op de beide orgels (Smits, 1874 en Loret, 1859).

Lees hier alvast iets over deze nieuwe uitgave die nu in de maak is.
Na het jubileumconcert vindt de distributie plaats van de jaarmagazines.
Leden en belangstellenden kunnen dozen meenemen voor hun orgelkring en VVV’s in hun regio.

- Vergulde ornamenten op Van Nes-orgel in Ossendrecht!

Zoals bekend werd in de Ossendrechtse Gertrudiskerk op 10 april 2016 een nieuw orgel in gebruik genomen. Jac van Nes, de broer van orgelbouwer Loek van Nes, ontwierp en maakte de ornamenten boven de pijpenvelden. Deze ornamenten waren van een goudkleurige verf voorzien. Na afloop van de ingebruiknemingsplechtigheden meldde zich de Ossendrechtse kunstenaar/restaurateur Jen Baart met een genereus aanbod. Hij was bereid om als vrijwilliger - zonder uurloon in rekening te brengen - deze ornamenten met bladgoud te beleggen. Het bladgoud zelf kwam natuurlijk wel ten laste van de parochie. Deze unieke kans liet het kerkbestuur zich niet ontglippen en maakte dankbaar gebruik van het aanbod. Afgesproken werd dat Jen Baart tijdens de wintermaanden deze tijdrovende klus zou klaren. De afgelopen weken werden de ornamenten stuk voor stuk van het orgel verwijderd en naar het atelier van Jen Baart gebracht, waar ze door Jen zorgvuldig met bladgoud werden belegd.Inmiddels zit alles weer op zijn plaats en het resultaat mag er zijn. Vooral als de zon via de kleurrijke gebrandschilderde ramen het front beschijnt, ontstaan prachtige effecten. Hoewel er nu geen sprake meer is van verf, komen de ontwerpen van Jac van Nes veel 'beter uit de verf' . Ook de parochianen zijn opgetogen over het resultaat. De Ossendrechtse kunstenaar/restaurateur Jen Baart heeft op deze manier een fraaie bijdrage geleverd aan de Brabantse Orgelcultuur. Klik hier voor dit orgel.

- Orgelconcerten Breda nieuw leven ingeblazen.

De orgelconcerten in de Grote Kerk van Breda worden dit jaar op een andere leest geschoeid. Er zijn een viertal lunchconcerten voor jong aankomend talent in juni geprogrammeerd, een aantal Bach-concerten op zondagmiddag in augustus en in september is er een Orgelfestival dat een week duurt.
Meer info: klik hier.

 

- Stichting Orgelkring Brabantse Noordwesthoek is gestopt met haar activiteiten.

Van Ad Geleijns ontvingen we bericht dat per 1 januari 2017 de Stichting Orgelkring Brabantse Noordwesthoek te Zevenbergen ophoudt te bestaan. Dat komt in de eerste plaats omdat de gemeente Zevenbergen de subsidies heeft moeten terugbrengen zodat er geen concerten met bekende organisten meer georganiseerd kunnen worden. Bovendien loopt het aantal bezoekers steeds verder terug. Wanneer er slechts 12 betalende gasten komen zoals bij het laatste concert, dan loont dat niet meer, mede gezien het vele werk dat nodig is om de concerten te organiseren. Mocht er in de toekomst een verandering in de situatie komen dan hoopt de Orgelkring dit besluit te heroverwegen.

 

- Status-rapportage van orgels

De werkgroep 'Status-rapportage' van de Brabantse Orgelfederatie zet zich in om eigenaren van orgels van dienst te zijn door visitatie en rapportage, uitgevoerd door deskundige medewerkers. In de afgelopen twee jaren zijn inmiddels zo'n 15 orgels bezocht. Lees hier meer.

- Boek ‘De orgelmakers Loret en hun orgels in Nederland’


De eerste boekuitgave van de Brabantse Orgelfederatie: ‘De orgelmakers Loret en hun orgels in Nederland’. Een 224 pagina’s tellend document verfraaid met veel foto’s.
Naast beschrijvingen van het leven en de opvattingen van François Loret, de werkwijze en zijn werklijst, zijn alle in Nederland nog aanwezige orgels van de hand van Loret uitgebreid gedocumenteerd. Daarbij zijn in het boek twee cd’s (Brabants Orgelrijkdom VIII) opgenomen, waarop een vijftal Brabantse toporganisten een achttal Brabantse Loret-orgels bespeelt.

Meer info over het boek en bestellen: klik hier.

- Bestellen magazines:

           
De orgelmagazines (ook van voorgaande jaren) zijn tegen verzendkosten bestelbaar: klik hier.


- Verkrijgbare CD-uitgaven van de BOF:

                                                            Bestellen


- Brabantse Orgelfederatie is een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-C)


De Belastingdienst merkt de Brabantse Orgelfederatie aan als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Dit houdt in dat giften, gedaan aan de Brabantse Orgelfederatie, aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen van de gever. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Wij hopen dat dit mede een reden is om onze activiteiten financieel te steunen!

Voor de gegevens die wettelijk daarvoor actueel op deze website openbaar moeten zijn, klikt u hier.

- Aanmelden nieuwe leden

Wordt lid!
Iedere belangstellende kan lid worden van deze Vereniging: naast de institutionele leden (zoals de Brabantse orgelkringen) zijn ook individuele leden van harte welkom. Veel orgelmuziekliefhebbers, organisten, orgelbouwers, zijn lid.
Klik hier voor meer info over het lidmaatschap.Welcome at the site of the organ federation of Northern Brabant. You'll find information (in Dutch) about the organ concerts, the organs and the churches in Noord-Brabant in the lower part of the Netherlands. See the column left. For some sound samples of organs in Brabant: click here.


Herzlich Willkommen bei der Internetpräsenz der Brabantse Orgelfederatie, dem Orgelverband Nordbrabant. Sie finden Informationen über Orgelkonzerte und im linken Frame (in niederländischer Sprache) die Orgeln und die Kirchen in Noord-Brabant. Klangbeispiele einiger Orgeln in Brabant sind hier abrufbar. Unsere Newsletter (teilweise auch in deutscher Sprache) können Sie hier lesen.


Vereniging Brabantse Orgelfederatie
NL87 RABO 0110 9358 37
t.n.v. Brabantse Orgelfederatie te Sint Michielsgestel.

Algemeen correspondentieadres:
De Hoef 23
4927 BP Hooge Zwaluwe

Correspondentieadres ledenadministratie:
De Naaldenmaker 6
5506 CD Veldhoven

Alle gegevens onder voorbehoud

Webdesign Wijtse Rodenburg.
Foto's Wim van der Ros, Piet Bron, Nico van Duren, Wijtse Rodenburg, e.a.
Übersetzungen nach Deutsch: Daniela Stein