Markt 4
4761 CD Zevenbergen

google/maps


Het 14e eeuwse kerkgebouw

Deze kerk is het enige oude monument dat na de verwoesting van 1940 en 1944 in Zevenbergen is behouden en was vóór de Reformatie gewijd aan de Heilige Catharina. De oudste delen zijn uit de 14e eeuw. Het is een Gotische kerk, bestaande uit een driebeukig schip, een dwarspand, een rechtgesloten koor en aan de westzijde van het noorderdwarspand de Joris-kapel. Na zware oorlogschade is de kerk in 1949-1953 gerestaureerd.
De toren, die vlak voor de bevrijding opgeblazen werd door de Duitsers, is in 1961 naar het oude model nieuw herbouwd. In de toren hangt een klok die dateert van 1410. Deze 'Hemony'-klok heeft een prachtig sereen geluid en is van bijzonder historische waarde. De klok heeft een randschrift dat wijst op haar katholieke oorsprong: “Maria is mijn naem, mijn geluyt is God bequam”. Vanwege de grote historische en culturele waarde van deze klok moesten de Duitse bezetters van deze klok afblijven. Het mag een wonder heten dat deze klok bij het opblazen van de toren waarin zij hing, de geweldige smak die zij toen maakte, heeft overleefd.
Het schip in zijn huidige pseudobasilicale gedaante is van omstreeks 1400, toen ook het koor verhoogd werd. De kerk kreeg zijn definitieve vorm na een ingrijpende verbouwing in de jaren 1541-1546.
In de kerk zien we zuilen met bladkapitelen en beschilderde en gedecoreerde houten tongewelven.


De kapitelen bij de ingang van het koor zijn versierd met de symbolen van de vier evangelisten.

De zwevende kansel in Louis XVI stijl is van 1785 en valt op door versieringen van bloemguirlanders en een bekroning met een cartouche, waarin een "alziend oog".Naast de negentien versierde grafstenen uit de 16e, 17e en 18e eeuw, is er een groot monument ter nagedachtenis van Jean de Ligne, Graaf van Aremberg en Heer van Zevenbergen (geboren ca 1525, gesneuveld in de slag bij Heiligerlee, 1568), uitgevoerd in Naamse zwarte steen en omgeven door talrijke wapens van de overledene, waaronder het teken van het Gulden Vlies.

De luidklok in de toren is één van de oudste in Nederland (1401). Opmerkelijk zijn verder nog het roosvenster aan de westzijde en het fraaie Flentrop-orgel met 33 stemmen en drie klavieren.

Sinds maart 1610 kerkt hier de Hervormde Gemeente. Meer op: www.stcatharinakerk.nl/gebouw/

De orgelgeschiedenis van de kerk

In 1706 en 1707 maakte orgelbouwer-organist Jacobus Zeemans uit Breda een orgel voor Zevenbergen. Het werd in 1740 hesteld door Georg Friderich Merkell voor 70 gulden. Er zijn weinig gegevens en geen afbeeldingen bekend van dit orgel. Het werd in 1910 vervangen door een inmiddsels weer verdwenen orgel van de firma Dekker.Het Flentrop-orgel (1954)
Jan L. van den Heuvel Orgelbouw heeft in 2002 de renovatie voltooid aan het Flentrop-orgel (1954) in the Nederlands Hervormde kerk in Zevenbergen. Dit 16' orgel telt 33 stemmen verdeeld over drie manualen en pedaal. Adviseur was de heer Jaap Hillen, organist van de Grote Kerk te Breda, die ook tijdens de bouw van het orgel betrokken was als adviseur. In overleg met de opdrachtgevers en adviseur Hillen werd de intonatie geheel herzien: het vrij dunne, agressieve klankbeeld is na de uitgevoerde werkzaamheden veel meer grondtonig, zangrijker en poëtisch geworden. Tevens vonden er enige registerveranderingen en aanpassingen plaats: op het Zwelwerk werd de zeer dun klinkende Cimbel 3 sterk vervangen door een Zweving 8’ die geheel aansluit bij de Spitsgamba 8’.
De samenstelling van de Hoofdwerkmixtuur is aangepast zodat deze niet meer zo dun en scherp klinkt: in de diskant kreeg dit register nu een klassieke samenstelling met toevoeging van 4’, 5 1/3’ en 8’. Daarnaast werd de samenstelling van de Scherp van het Rugpositief gewijzigd in een meer klassieke samenstelling met toevoeging van 2 2/3’ en 4’. De Schalmei 4’ van het Pedaal werd veranderd in een Trompet 8’. De dunwandige frontpijpen werden na restauratie verstevigd hetgeen na herintonatie in een meer grondtonige klank resulteerde.
Detail van de 16' Prestant in de rechter Pedaal toren, waarin ook het Zwelwerk is ondergebracht.

Detail van het houtsnijwerk in het front.


Dispositie 2002

Hoofdwerk (C-f3)

Rugpositief

Zwelwerk

Pedaal (C-f1)

Quintadeen 16 vt
Prestant 8 vt
Roerfluit 8 vt
Octaaf 4 vt
Quint 22/3vt
Vlakfluit 2 vt
Mixtuur 5 st
Trompet 8 vt
Quintadeen 8 vt
Holpijp 8 vt
Prestant 4 vt
Roerfluit 4 vt
Octaaf 2 vt
Quint 11/3vt
Sesquialtera 2 st
Scherp 4 st
Kromhoorn 8 vt
Tremulant
Spitsgamba 8 vt
Fluit 8 vt
Prestant 4 vt
Gedektfluit 4 vt
Nassard 2 2/3 vt
Gemshoorn 2 vt
Zweving 8 vt
Dulciaan 8 vt
Tremulant
Prestant 16 vt
Bourdon 16 vt
Octaaf 8 vt
Gedekt 8 vt
Octaaf 4 vt
Ruispijp 4 st
Fagot 16 vt
Trompet 8 vt

Mechanisch
Registertractuur pedaal is electrisch – pneumatisch
Gebruikelijke koppelingen behalve pedaal-rugwerk.


Concerten

Toegangsprijs € 7,- p.p. incl. programmaboekje.

Aanvang steeds 20.00 uur.


Zaterdag 16 april 2016

Wouter van der Wilt, orgel.


Zaterdag 28 mei 2016

Sander van Marion, orgelconcert met Muziekvereniging Zevenbergen.

Zaterdag 24 september 2016

Aart van Muijen, orgelconcert.

Zaterdag 29 oktober 2016

Gedymin Grubba, orgelconcert.


Stichting Orgelkring Brabantse Noordwesthoek.

Verzorgt ook concerten in de Sint-Bartolomeuskerk in Zevenbergen.

Sekretariaat:
Leen van Brugge
Vianenstraat 4
4761 EW ZEVENBERGEN
Tel. 0168-471812
E-mail: info[at]orgelkringbrabantsenoordwesthoek.nl
Bankrekening. nr.34.67.96.695.Rabo-Bank


www.orgelkringbrabantsenoordwesthoek.nl


Foto's:
Wim van der Ros, Wijtse Rodenburg


logo Brabantse orgelfederatie Deze organisatie is vertegenwoordigd bij of lid van de Brabantse Orgelfederatie.

Actualisatie 18 februari 2017