Steenweg 49
4781 AL Moerdijk


google/maps


De voormalige R. k.- Sint-StephanuskerkDe Stephanuskerk aan de Steenweg in Moerdijk, een ontwerp van architect J.J.M. van Halteren (1893-1973), werd in 1956 gebouwd als vervanging van de eerdere, in 1944 verwoestte kerk. De driebeukige kerk is een kenmerkend voorbeeld van naoorlogse betonbouw, ge´nspireerd op de Zwitserse kerkarchitectuur.

De H. Stephanuskerk staat in de planning om gesloopt te worden. Het kerkgebouw zal plaats moeten maken voor woningbouw. Het is de bedoeling dat de vrijstaande klokkentoren behouden blijft. Het Cuypersgenootschap heeft onderzoek gedaan naar de cultuurhistorische waarde van de H. Stephanuskerk. Het genootschap meent dat het om een belangwekkend kerkgebouw gaat en wil sloop voorkomen.

Wooncorporatie Brabantse Waard heeft Teake Bouma Architectuur gevraagd een contra-expertise op te stellen op zowel cultuurhistorisch, architectonisch en stedenbouwkundig gebied. Het doel van het onderzoek is om inzicht te geven in de nationale en de lokale waarde van de H. Stephanuskerk.
De conclusie is dat de H. Stephanuskerk een belangrijke cultuurhistorische en ruimtelijke betekenis heeft voor de regio en het hart van Moerdijk. Een herbestemming van het kerkgebouw is een mogelijkheid om sloop te voorkomen. De rationele stedenbouwkundige en architectonische opzet biedt goede mogelijkheden om het kerkgebouw aan te passen voor een nieuwe functie. De structuur van het gebouw is dusdanig opgezet, dat zonder grote structurele en kostbare ingrepen het gebouw een nieuwe functie kan vervullen.

Zowel de gemeente als parochiebestuur wijst dat in ieder geval af. De gemeente wil de kerk slopen.

Het altaar met kruis.


Twee van de prachtige vijftien kruiswegstaties van Charles Hubert Eyck.
De extra vijftiende statie is de Verrijzenis. Geglazuurde tegelmozaik.Het Marcussen-orgel (1965)

- Marcussen-orgel gered en gaat naar Klundert!

Foto's St.Behoud Marcussenorgel Moerdijk.

Sinds 2010 beijvert de Stichting Behoud Marcussenorgel Moerdijk zich voor het behoud van het unieke orgel in de Sint Stephanuskerk te Moerdijk. Wegens sluiting van de kerk moest er een andere locatie worden gezocht voor het orgel van de Deense orgelbouwer Marcussen, destijds een geschenk van de Deense regering voor de wederopbouw na de watersnoodramp van 1953. De Stichting is verheugd dat het Marcussen-orgel geplaatst kan worden in de St. Joannis Baptistkerk te Klundert. Het orgel blijft daardoor behouden voor de regio. Met de demontage van het orgel is deze week begonnen door de Sloveense firma Skrabl. Het orgel wordt vervolgens direct naar Klundert getransporteerd en daar weer opgebouwd. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in augustus worden afgerond. De Stichting Cultureel Klundert is opgericht om de eveneens aan de liturgie onttrokken Sint Joann
is Baptistkerk te Klundert te behouden en een plaats te geven binnen de Klundertse gemeenschap. De nieuwe stichting SCK beijvert zich om in de kerk een gezondheidscentrum in te richten. Voor culturele doeleinden wordt een grote concertzaal ingericht. Het Marcussen-orgel uit de St. Stephanuskerk zal een belangrijke en dominante positie in de concertzaal innemen. In de toekomst zullen jaarlijks vele concerten met en rond het orgel plaatsvinden.

De Sint Joann
is Baptistkerk (hoek Molenstraat en Hoogstraat) is een gemeentelijk monument en zal haar maatschappelijke en culturele functie in de gemeente Klundert behouden. Het Marcussen-orgel is inmiddels gedemonteerd en opgeslagen in de Klundertse kerk. Vanaf woensdag 10 juli zal de wederopbouw van het orgel in Klundert plaatsvinden. Naar verwachting zal het ingebruiknameconcert van het orgel in oktober plaatsvinden. De Stichting Behoud Marcussenorgel Moerdijk heeft met de overplaatsing van het orgel haar doelstellingen bereikt en zal in het vierde kwartaal 2013 worden opgeheven.

Moerdijk was de laatste plaats die profiteerde van een bijdrage van het rampenfonds, dat kerken na de Watersnood van 1953 van nieuwe orgels voorzag. In 1962 was de RK St.Stephanuskerk al voorzien van een koororgel, gebouwd door de firma Marcussen te Aabenra Denemarken. In 1965 bouwde deze firma een drieklaviers orgel met 28 stemmen en een twaalf-voets front. Adviseur Lambert Emé speelde het instrument op 14 november 1965 in. De intonatie is milder dan gebruikelijk bij deze firma, omdat de klank is aangepast aan de rooms-katholieke liturgie. Daartoe staan de pijpmonden van het binnenpijpwerk naar achter gericht in plaats van naar voren.

Het orgelfront

Dispositie

Hoofdwerk (C-g3) Rugpositief (C-g3) Borstwerk (C-g3) Pedaal (C-f1) Speelhulpen
Principal 8'
Rørfløjte 8'
Oktav 4'
Spedsfløjte 4'
Oktav 2'
Mixtur 4-6 kor
Dulcian 16'
Trumpet 8'
Gedackt 8'
Principal 4'
Rørfløjte 4'
Gemshorn 2'
Nasat 1 1/3'
Scharf 4 kor
Sesquialtera 2 kor
Krummhorn 8'
Tremulant
Traegedakt 8'
Gedaktfløjte 4'
Principal 2'
Sivføjte 1'
Regal 8'
Tremulant
Principal 16'
Oktav 8'
Oktav 4'
Mixtur 5 kor
Basun 16'
Trompet 8'
Skalmeja 4'

Koppelingen:

HW+RP, HW+BW, RP+BW
P+HW, P+RW, P+BW


Toonhoogte : a1 = 440 Hz
Temperatuur: gelijkzwevend


De speeltafel. Registerknoppen rechts, detail.

Het Borstwerk.

Pijpwerk in de pedaaltoren, rechts.


Pijpen van het Rugwerk.Het Marcussen-koororgel

Het Marcussen positief (hier nog in het koor) staat nu opgesteld in de Maria-kapel.

Dispositie

Manuaal
Gedakt 8'
Ged.fløjte 4'
Principal 2'
Fløjte 2'
Oktav 1'
Concerten

Er worden geen concerten meer gegeven.

Acties voor het behoud van het Marcussen-orgel in Moerdijk

De Stichting is na overplaatsing van het orgel naar Klundert opgeheven.