Geertruidenberg,

Geertruidskerk

Deze laatgotische Kruiskerk, die aan Sint Gertrudis is toegewijd, zou volgens de legende op de plaats staan waar zij een houten kapel had gesticht. De bouwgeschiedenis begint aan het eind van de 11e eeuw. Eerst stond er toen een Romaanse kerk van tufsteen. Omstreeks 1200 werd het schip in zuidwaartse richting uitgebreid. Daarna volgde aanzet tot een toren tegen de westmuur, maar pas in het jaar 1315 werd de bouw van de toren voortgezet. In 1325 werd de noordelijke zijbeuk gebouwd. Rond 1400 werd begonnen met de bouw van het koor en de daar ondergelegen crypte. Vervolgens aan de noordzijde de nieuwe O.L.Vrouwekapel, waarvan de fundamenten en trappen, heden nog aanwezig zijn. Het zuidelijke trancept werd voor 1421 gebouwd. Tijdens de belegering en inname van de stad door de Dordtenaren in 1420, ging ook de Sint Gertrudiskerk in vlammen op. Het nieuwe koor en de crypte bleek toen nog steeds in aanbouw te zijn. Na deze brand werd deze crypte nooit voltooid. De verwoeste stenen gewelven werden vervangen door houten tongewelven, wat een verarming van het gebouw inhield. Als laatste volgde het noordelijke trancept. De herhaaldelijke belegering van de stad gedurende de 80-jarige oorlog en gedurende de oorlogen tegen de Fransen, werden de kerk noodlottig. Zo werd tijdens de belegering van de stad door Prins Maurits in 1593 de toren gedeeltelijk verwoest. In 1955 werd pas de restauratie van de kerk ter hand genomen, tot 1990 toe. Op 17 maart 1990 werd de totaal gerestaureerde kerk weer in gebruik genomen.

De Geertruidskerk heeft nu een prachtige crypte, tekst- en rouwborden en wapens.

Vollebregt-orgel (1861)

In het jaar 1861 kreeg orgelbouwer J.J.Vollebregt van de N.H. Gemeente Geertruidenberg de opdracht om een geheel nieuw orgel te bouwen voor de Geertruidskerk. Het toen oude orgel was slecht onderhouden en was aan vervanging toe. In 2005 restaureerde orgelmaker Hans van Rossum het orgel en voegde een zelfstandig pedaal toe.

oooo

Het geopende orgel met de windlade waarop de trompet 8' zichtbaar is.

Dispositie

Manuaal (C-f''') Pedaal (C-c')
Bourbon 16'
Prestant 8'
Holpijp 8'
Salicionaal 8'
Octaaf 4'
Gedekte fluit 4'
Quint 3'
Nachthoorn 2'
Cornet 4 sterk diskant
Trompet 8' baskant
Trompet 8' diskant
Ventiel

Aangehangen en toegevoegd:

Subbas 16' gedekt
Octaafbas 8'
Wijdgedekt 8'
Octaaf 4'
Trompet 8'

NB. De toevoeging is in 2005 gedaan door Hans van Rossum, clavecimbel- en orgelbouwer.

Foto's Wim van der Ros

Voor meer informatie:
http://nhkerkgeertruidenberg.9f.com/vollebregt.html

Laatste actualisatie: oktober 2017