- 'Voorjaars'-excursie op zaterdag 26 mei 2018 naar Etten-Leur en Breda.

De voorjaarsexcursie 2018 van de Brabantse Orgelfederatie, in samenwerking met De Orgelvriend en de KVOK kring Noord-Brabant, voerde de deelnemers naar vijf historische orgels. 's Morgens in Etten-Leur twee Jacobus Zeemans-orels in resp. de Van Gogh Kerk en het Trouwkerkje en aansluitend de Petruskerk. ’s Middags bezochten wij Breda. Allereerst naar de Sacramentskerk en het afsluitende concert werd gegeven door Aart Bergwerff op het Flentrop-orgel van de Grote of Onze Lieve Vrouwekerk.
Op de bladzijden 16 tot 21 van het magazine Brabants Orgelrijkdom 2018 worden de orgels en de excursie beschreven.


Tijdschema

Ontvangst v
anaf 9.30 uur in de Van Gogh Kerk, Markt 1, Etten-Leur voor inchecken, programmaboekjes.
Om 10.00 uur:
Toelichting op het Zeemans-orgel door Michel Gottmer.
Aansluitend orgelbespeling door Rob Nederlof.

11.15 uur
Trouwkerkje, Etten-Leur
toelichting op het Zeemans-orgel door Michel Gottmer.
Aansluitend orgelbespeling door
Rob Nederlof


Na het concert in het Trouwkerkje: uitreiking boekje met cd ‘Sieur Jacobus Zeemans’.
Meer info: klik hier.

12.15 uur
Sint-Petruskerk, Etten-Leur
Toelichting op het Vermeulen-orgel door Michel Gottmer.
Aansluitend orgelbespeling door Rob Nederlof.

Lunch op eigen gelegenheid.

14.30 uur
Sacramentskerk, Breda
Toelichting op het Flentrop-orgel door Jelena Bazova.
Orgelbespeling door
Jelena Bazova.


Uitreiking portret-cd van het Flentrop-orgel van de Sacramentskerk.


16.00 uur
Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk, Breda
Toelichting op het Flentrop-orgel en aansluitend slotconcert door
Aart Bergwerf.